Вкарват над 2 млн. лв. в ремонт на улиците в Берковица

Вкарват над 2 млн. лв. в ремонт на улиците в Берковица

Проект за рехабилитация и реконструкция на улици спечели община Берковица. Договорът с Държавен фонд „Земеделие” за отпускането на безвъзмездна финансова помощ бе подписан на 14 юни. Средствата ще се изразходват основно за ремонта на улиците, тротоарите, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на град Берковица и с. Бързия. Проектът е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.

Улиците, които ще бъдат ремонтирани в град Берковица, са „Тузлата“, „Здравец“, „Райко Даскалов“, „Кестенярска“, „Даме Груев“, „Заряница“, „Тимок“, „Мусала“. На територията на село Бързия ще се ремонтират улиците „Артец“ и  „Ком“.

Стойността на договора е 1 845 496,95 лева без ДДС. Общо по проекта ще се рехабилитират и реконструират 3404 л.м. от общинската улична мрежа, представляващи  21 855 кв. м. площ, както и 3085 кв. м тротоари в двете населени места. С това спечелените проекти от община Берковица за периода от 2015 до 2018 г. възлизат на обща стойност над 31 000 000 лв.
2018-06-19 10:18:40