Ден на ученическото самоуправление в СУ „Никола Войводов”

Ден на ученическото самоуправление в СУ „Никола Войводов”

На 8 юни в СУ „Никола Войводов” се проведе Ден на ученическо самоуправление с учениците от VIII, IX, X и XI клас. Най-желаните работни места се заеха от Диана Димитрова- IX клас, която зае поста директор, и заместник-директори - Вероника Йорданова, Илияна Гоцова и Борислава Георгиева от VIII клас.

Образователната инициатива е изцяло планирана и реализирана от Училищния ученически съвет.

Учениците се запознаха отблизо с дейността на ръководството на училището, естеството на длъжността „директор“ и се убедиха, че статутът на ръководно лице е не само авторитетна, но и много отговорна роля за развитието на едно училище.

Василена Милотинова от  X клас зае мястото на педагогическия съветник, а в коридора имаше и  дежурни учители - Ванеса Иванова, Зои Павлова,  Ванеса Тонова и Галя Милова от X клас, Чудомира Георгиева-IX клас, Ева Крумова и  Йоана Николаева  от VIII клас, които следяха за реда в междучасията. Нелека се оказа и работата на преподавателите - Мадлен Абаджиева  и Ева Крумова в час по Английски език в VIII клас.

„Не е лесно да си от другата страна. Но с тази инициатива искаме да покажем на съучениците си, най-вече на бъдещите осмокласници, че в нашето училище се работи качествено и отговорно и че има много добра комуникация между учители, ученици и ръководство.” споделиха учениците с вълнение и много положителни емоции.

Денят на ученическото самоуправление традиционно се отбелязва на 9 май, но тази година учениците решиха да го реализират месец по-късно заради изпитите за зрелостници и седмокласници, провеждащи се през  май.
2018-06-09 10:36:14