Педагози представиха успешни практики на форум

Педагози представиха успешни практики на форум

Ефективни практики за осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете в системата на предучилищното образование представиха вчера на форум във Враца педагози от областта. Те обмениха идеи и опит в рамките на форум “Подкрепата за личностното развитие, насочена към потенциала на всяко дете — опит в действие“. Събитието организира Регионално управление на образованието–Враца.

Идеята за провеждането на форума е продиктувана от желанието на педагозите, ангажирани в предучилищното образование в област Враца,да покажат опита, успехите и удовлетворението от дейностите  в детските градини насочени към личностното развитие на децата.

Гости на форума бяха експертът от МОН Емануела Стоилова, областният управител Малина Николова, зам.-кметът на Враца Петя Долапчиева, специалисти в сферата на образованието, директори, учители и родители на деца от детските заведения в региона.

В рамките на дискусията бяха представени 14 ефективни педагогически практики. Своите наблюдение споделиха родители на деца със специални потребности в предучилищна възраст, специалисти  - логопеди, работещи в детските градини и специалисти от ресусрсния център във Враца.

В края на форума главният експерт от дирекция“Приобщаващо образование“ към МОН даде висока оценка за организацията и представените добри практики.
2018-06-06 10:52:57