Пръскат насаждения срещу вредители

 Пръскат насаждения срещу вредители

Община Враца уведомява собствениците на пчелни семейства на територията на общината, че ще се проведе третиране на грах срещу листна въшка с препарат за растителна защита. Акцията се осъществява във връзка с постъпило уведомително писмо от фирма „Дъбника Агро” ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Мероприятията ще се извършват от 6 до 8 юни, за времето от 20:00 ч. до 22:00 ч.

Третирането на насажденията ще се извърши с препарат „Цитрин Макс“ , който е с карантинен срок 14 дни. Продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделска култура , съобразен с климатичните особености за периода, начинът на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

Местностите, които ще се обработят са: „Серчовец” - на  06 юни и 07 юни и „Старата могила”- на 08 юни.

Третирането за посочените дати ще се състои при подходящи метеорологични условия /без валежи/. Телефон на организатор на провеждане на третирането – тел. 0889 30 55 21.

 
2018-06-05 13:01:15