Ученици посетиха фирма „Ромтех - 3ЕС ООД“.

Ученици посетиха фирма „Ромтех - 3ЕС ООД“.

Фирмите и предприятията на територията на Враца продължават да посрещат ученици. Целта е да ги запознаят с реалната работна среда и възможностите, които дава професионалното образование. Във връзка с това осмокласници, учители и директора на ПТГ „ Н. Й. Вапцаров“ инж. Ирма Емилиянова посетиха партньорската фирма „Ромтех - 3ЕС ООД“.

 

 

 
2018-05-30 16:20:42