Медикаменти изчезват от българския пазар

Медикаменти изчезват от българския пазар

Девет лекарства за лечение на различни заболявания преустановяват продажбите си на пазара у нас. За това съобщава Изпълнителната агенция по лекарствата след получени уведомления от притежателите на разрешения за употреба.

След 1 септември няма да можем да открием Cordibenz plus 20 mg/25 mg film - coated tablets x 30, с активно вещество Benazepril, Hydrochlorthiazide. Медикаментът се прилага при есенциална хипертония, когато е показано лечение с комбиниран продукт.

От 1 януари 2019 г. пък спират продажбите на Glucopress tablets 5 mg x 30 с активно вещество Glipizide. Той се прилага като допълнение към диетата при пациенти с диабет тип 2, при които подходящата диета, приложена самостоятелно, не е дала резултат.

На 1 март 2019 пък се разделяме с Papaverin Actavis 50 mg tablets x 40 с активно вещество Papaverine. Медикаментът е предназначен за симптоматично лечение на спазми на гладката мускулатура (стомашно-чревни, жлъчни, бъбречни и уретерални колики).

От август 2019 г. у нас повече няма да се продава Konakion MM 10 mg/ml solution for injection - 1 ml x 5, с активно вещество Phytomenadione. Лкарството се използва като антидот на антикоагуланти от кумаринов тип за лечение на кръвоизлив или риск от кръвоизлив в резултат на тежка хипотромбинемия (т.е недостиг на кръвосъсирващи фактори II, VII, IX и X) с различна етиология, включително предозиране на антикоагуланти от кумаринов тип, тяхното комбиниране с фенилбутазон и други форми на хиповитаминоза К ( например при обструктивна жълтеница, както и при чернодробни и чревни нарушения и след продължително лечение с антибиотици, сулфонамиди и салицилати).

От същия период от пазара ни изчезва и Cymevene 500 mg powder for concentrate for solution for infusion x 1, с активно вещество Ganciclovir. Той е показан при възрастни и при юноши над 12-годишна възраст за лечение на цитомегаловирусно (CMV) заболяване при имунокомпроментирани пациенти, както и за профилактика на CMV заболяване при пациенти с лекарство-индуцирана имуносупресия (напр. след органна трансплантация или химиотерапия при онкологично заболяване).

От октомври 2019 г. пък се преустановяват продажбите на Flutasin 250 mg tablets x 30 с активно вещество Flutamide. Медикаментът се прилага за лечение на напреднал карцином на простата, при който е показано потискане на ефектите на тестостерона. Като начално лечение – в комбинация с LHRH-агонист; като допълнителна терапия към вече започнато лечение с LHRH-агонист; при хирургично кастрирани пациенти; при пациенти, които не са се повлияли от други форми на хормонално лечение или при пациенти, които не могат да толерират такова лечение.

Като компонент на лечението, използвано при локално прораснал B2-C2 (T2b-T4) рак на простатата, медикаментът е показан за намаляване обема на тумора, за усилване на контрола върху тумора и за удължаване на периода на ремисия; при обемни тумори, ограничени в простатата (стадий B2 или T2b).
2018-05-28 14:45:38