Общинари хванаха чували и почистваха паркове

Общинари хванаха чували и почистваха паркове

Акция по почистване на местности с туристически потенциал подхванаха служители от Общинска администрация – Берковица. Техен обект бе Лесопарк Калето. Изпълнените дейности са част от Програмата за подобряване състоянието на лесопарка, утвърдена от кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов. В рамките на инициативата бе почистена пътеката, водеща към Източната базилика, както и самата базилика. Дейностите по естетизацията ще продължат, за да може да бъде почистена и Южната базилика. Крайната цел е да се обособи завършен туристически маршрут, който да показва външната и вътрешна крепостна стена от късната античност и двете базилики.

Предстои да бъдат монтирани и информационни табели, указващи маршрута и местоположението на базиликите.

 

 

 




2018-04-17 11:38:49