Подновиха разрешителното на ВЕЦ-а в Хайредин

Подновиха разрешителното на ВЕЦ-а в Хайредин

За МВЕЦ „Елена“ има действащо, съгласно изискванията на Закона за водите, разрешително с №11140033 от 28 юли 2008 г., срокът на действие на което е продължен с решение №2381 от 2 март 2018 г. Това заявиха за „Враца днес“ от управата на Басейнова дирекция-Плевен. Така на практика се оказва, че докато хората в Хайредин твърдят, че именно експлоатацията на централата причинява покачване на подпочвени и речни води, които заливат дворове и приземния етажи на къщи в селото, държавата е дала зелена светлина за дейността на ВЕЦ-а. на фона на това само преди седмица и общинският кмет Тодор Алексиев се закани да пише до министерството против удължаването ан експлоатацията на съпръжението, в което и той вижда основен причинител на наводненията в Хайредин.

От Басейнова дирекция – Плевен уточниха, че за последно проверка на  централата е извършена на 21 август м.г. по заповед на министъра на околната среда и водите. Тогава инспекцията не установила нарушения на законите и правилника за дейността на водните централи. Нови проверки, както „Враца днес“ вече писа, предстоят след медийните публикации за наводненията в Хайредин.
2018-03-23 11:49:04