Кмет стана зам. председател на Регионалния съвет за развитие

Кмет стана зам. председател на Регионалния съвет за развитие

Кметът на община Бяла Слатина Иво Цветков е избран за зам. председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Това стана факт по време на провелото се днес разширено заседание. Предложението за избирането му на поста бе направено от врачанския губернатор Малина Николова, която е и председател на регионалния съвет.

След проведено гласуване присъстващите 24 членове на съвета приеха единодушно издигането на кмета на Бяла Слатина Иво Цветков за зам. председател.

 

 
2018-03-09 13:19:42