Дариха терен на фондация „Тавита“

Дариха терен на фондация „Тавита“

Фондация, грижеща се за жителите на Роман в нужда, получи като дарение терен, общинска собственост, който да бъде използван за каузите й. Докладната мина, след като три пъти бе внасяна за гласуване от общинския съвет в града. Първият път от фондацията поискаха да закупят терен, общинска собственост, в Роман, а вторият - да им бъде дарен. Едва на третото си внасяне съветниците единодушно се съгласиха да предоставят имота. Той е с площ от 906 кв.м. Идеята на фондацията е върху него да бъде позициониран преместваем обект, където да бъдат настанявани хора, изпаднали във временна безизходица. Там те ще получават помощ и подкрепа.

 „Тавита“- България работи с холандската „Хелп Табита“ вече 20 г. с каузата да помага на хората. Доброволците съдействат и на  двата социални комплекса в града.
2018-02-02 10:28:12