Отчуждават имоти заради пътя Мездра - Ботевград

Отчуждават имоти заради пътя Мездра - Ботевград

Започна отчуждаването на имоти заради модернизацията на пътя Мездра – Ботевград. Процедурата тече в землищата на селата Люти дол, Типченица, Ребърково, Дърманци, Крета и град Мездра. Отчуждаване се извършва и в ботевградските села Скравена, Новачене и Рашково.

Финансирането на процедурата по отчуждаването се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”.

За изграждането на ж. п. линия София - Пловдив в участъка Ихтиман – Септември се отчуждават части от имоти в землището на гр. Септември, област Пазарджик. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Решенията може да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица.
2018-01-31 14:14:20