Експерти броиха прилепи във Врачанския Балкан

Експерти броиха прилепи във Врачанския Балкан

Ежегоден мониторинг на зимуващите прилепи извършиха експерти от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан“. Посетени бяха пещерите „Кална Мътница” и „Леденика”.
 В пещера "Кална Мътница" са установени малки колонии от три вида прилепи – малък и голям подковонос и пещерен дългокрил. 
 В пещера "Леденика" са наблюдавани единични екземпляри от голям и остроух нощник, голям и малък подковонос. За разлика от предишни години тази зима, вероятно поради по-топлото време, прилепите са концентрирани предимно във входните зали на пещерата. 

 Ново за територията на парка се оказа наличието на зимуваща колония от големи и остроухи нощници в друга изследвана този месец пещера. Това са два от нашите най-едрите видове прилепи. Те обитават целогодишно предимно подземни убежища като пещери и минни галерии. Наблюдавани са летни колонии, но в страната са открити малко зимни убежища на големи нощници с повече от 200 прилепа. На базата на Националния мониторинг на пещеролюбивите видове прилепи от предишни години може да се смята, че това е най-голямото струпване на зимуващи големи нощници не само на територията на Врачански Балкан, но и в цяла Северна България. Наличието на повече от 600 екземпляра определя пещерата като значимо зимно убежище.

 
2018-01-15 13:02:47