Д-р Трифон Цветков: БВС получи европейска легитимация

Д-р Трифон Цветков: БВС получи европейска легитимация

86 млн. лева влязоха в имунопрофилактика с нашите усилия


Д-р Цветков, 10 години сред учредяването си, колко членове има Българския ветеринарен съюз /БВС/?

Днес нашите членове са около 2300. От тях 2200 са регистрираните с ветеринарни практики, както и упражняващите тази професия в клиники. Около 100 са научните работници от двата университета, в които се преподава ветеринарна медицина- Тракийския университет в Стара Загора и Лесотехническия университет. Те са разделени на териториален принцип в 30 областни колегии. В БВС има и две асоциации: на лекарите, занимаващи се с домашни любимци и на колегите, които се грижат за продуктивни животни. В процес на учредяване е и академична асоциация. Съществуват и такива по високоспециализирана помощ с профил и специализация по различни видове заболявания на животните. Благодарение на тях се осъществява връзката между постиженията на науката и практиката.

Кое според Вас е най-голямото постижение на БВС през този период?

Когато поех БВС в един труден период за нашата професия, си поставих три задачи. Първостепенната от тях беше справедливо финансово осигуряване на държавната профилактична програма. В този смисъл числата говорят красноречиво. През 2003 г. сумата за нея е 3 млн.лв., през 2006 г.-6.2 млн.лв, а през 2012 г.- 16 млн.лв. За съжаление големият срив става с промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, инициирани за съжаление от наш колега като министър - д-р Мирослав Найденов. През 2013 г. ветеринарните лекари получават само 5.9 млн., а през следващата 2014 г.- нищожните 2.5 млн.лв! Благодарение на проведените преговори с Министерството на земеделието и подписания рамков договор през 2015 г. са изплатени 14.8 млн.лв., а през 2016 г.-17.6 млн.лв. Около 18 млн. лева ще бъдат получени от колегите през тази година. И забележете, това е сумата, за която започнахме преговори след професионалните ни анализи още през 2009 г.! Или казано, всеки ветеринарен лекар, който изпълнява ДПП има среден годишен доход от нея 17 800 лв.

Особено важен е и фактът, че тарифата за тези услуги е приета като решение на МС и не може да има никакъв субективизъм от страна на министерството. Разбира се, има проблеми с начина и организацията на разплащане на средствата от ДФ “Земеделие”, но БВС договори и устоя справедлив начин на осигуряване на достатъчно средства за изпълнение на ДПП.

Кой беше вторият приоритет във вашата работа като председател?

Това беше утвърждаването в международен план на нашата организация. Осъществихме много срещи и форуми в тази насока като си партнирахме със съседните държави и европейските страни. Безспорен връх в нашите усилия бе участието ни в Общото събрание на съсловните ветеринарни организации на страните-членки на FVE. То се проведе от 9 до 11 ноември в Брюксел. При откриването на форума президентът на FVE д-р Рафаел Лагенс отдели специално внимание на БВС и го определи като “новото лице на България във FVE”. Имах честта да представя организацията ни от трибуната на форума и да връча на д-р Лагенс почетен плакет на БВС и меморандум за правния статут на нашия съюз. Заедно с главния секретар на съюза проф. Румен Вълчовски осъществихме особено полезни разговори с президента, вицепрезидентите и изп.директор на FVE за бъдещото ни сътрудничество. Вече имаме потвърждение, че в края на януари президентът на FVE д-р Лагенс ще посети България.

Получихме подкрепа за това България да е домакин на Балканска среща на членовете на организацията, с участието и на Турция. БВС ще участва и в срещата на 13-те страни от Вишеградската група през май в Македония. На честването на нашия професионален празник ще посрещнем делегация от Турция начело с председателя на тяхната организация и ръководителите на пограничните съюзи, а седмица след това македонската организация ще ни гостува за съвместни дейности. Всичко това още веднъж показва, че БВС вече е признат и легитимен партньор в Европа и на Балканите.

С какво е свързан третият приоритет на БВС?

Моя мечта е БВС да има собствен дом. Организацията укрепна и имаме средства. Взели сме такова решение за закупуване на имот, който да се превърне в централа на организацията. Иска ми се в него да има зали, в които да има условия за семинари, лекции, уъркшопове. Да можем в него да организираме своите събрания и празници. Надявам се и това да се случи в края на втория ми мандат начело на БВС.

Какъв е Вашият диалог с Министерството на земеделието и фонд “Земеделие”?

Нашата политика е насочена към защита на родното производство. При участието ни в различните консултативни съвети, гласът на БВС се чува отчетливо. Ако формално бяхме продължили да прилагаме европейските норми да не се ваксинират животните срещу “нодуларен дерматит”, то това щеше да доведе до унищожаването на едрото животновъдство. С нашата експертиза беше предложено решение на Европейската комисия и с проведената ваксинация заболяването беше преодоляно, а нашият опит послужи като еталон и беше споделен на срещата на министрите на земеделието от всички страни-членки на ЕС на 9 септември в София.

Какво ще е Вашето пожелание към членовете на БВС по случай професионалния Ви празник?

Искам да им изразя своята благодарност за професионално извършената дейност през 2017 г. и да им пожелая нови успехи през  настъпващата 2018 г.! От сърце желая на вас и вашите семейства здраве и весело посрещане на Коледните празници!

 

Интервю на Иво ЙОРДАНОВ


1
2


2017-12-14 08:09:57