"Еко Коледа" идва във Враца

В работно ателие "Еко Коледа за Враца" ще се включат на 8 декември от 14 ч. ученици от еко клуб "Детелини" към местното училище "Христо Ботев". Децата заедно с експерти от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ и Община Враца ще изработят коледни играчки и украшения от природни материали. Още в същия ден всички участници ще украсят пространството пред център „Натура“, както и дърветата по алеите към комплекс „Вестителя“. Целта на инициативата е да се създаде празнично настроение за гражданите и гостите на Враца, което да не води до последващо замърсяване на околната среда.
2017-12-06 09:55:00