Община Враца спаси трансграничен проект

Община Враца спаси трансграничен проект

Община Враца успя да спаси одобреният за финансиране проект „Координирани и ефективни реакции на властите при извънредни ситуации в региона Долж-Враца“. Трансграничната инициатива, в която си партнират румънска и българска област, бе на път да пропадне заради невъзможност на областната администрация във Враца да осигури своята част от съфинансирането по проекта.  Затова до управляващата институция бе изпратено писмо с предложение партньорското място по инициативата да заеме общинската администрация на Враца.  Извършената проверка установи, че Община Враца отговаря на всички изисквания на програмата и разполага с необходимия капацитет за изпълнение на проектното предложение. Смяната беше одобрена и от представителите на националното сдружение на общините в България. След успешното приключване на процедурата партньор по проекта вече е Община Враца, като на 16 ноевмри е подписано и партньорско споразумение с другите двама партньори: Окръжен съвет Долж, в качеството на Водещ Бенефициент и Инспекторат за извънредни ситуации – Олтения.

Проектът е с продължителност 36 месеца и се предвижда да стартира в началото на 2018 година. Одобреният общ допустим бюджет е 5 935 643 евро (11 609 108 лв.), като ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят допълнително 13% за публичните органи. Собственият принос на всеки от партньорите по проекта е 2% от собствения му бюджет. Бюджетът за Община Враца по проекта е в размер на 5 889 904,87 лв. Първата среща на партньорите по проекта ще се проведе в гр. Враца в началото 2018 година.

Целта на проекта е да се подобри съвместното управление на риска в зоната Долж- Враца. Основните дейности включват създаване на пункт за интервенции при извънредни ситуации на Международното летище в град Крайова и трансгранична точка за подобряване на капацитета за намаляване на риска при извънредни ситуации в област Враца. Предвидени са съвместни учения в Крайова и във Враца, кампания за повишаване на информираността на обществото и заинтересованите страни, които са включени в съвместното управление на риска.

Чрез изпълнението на проекта на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще се предостави лодка с транспортен колесар и спасителен технически автомобил, а на Община Враца - снегопочистващ автомобил с разпръскващ модул за сол и пясък, репатриращ автомобил за катастрофирали тежкотоварни автомобили и високопроходим пикап 4х4. Техническото оборудване по проекта, което ще се предостави на Центъра за спешна медицинска помощ – Враца, включва многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониторинг на спешен пациент с възможност за пренос на всички жизнени параметри в реално време, транспортни респиратори за командна и асистирана вентилация с кислородни бутилки за санитарни автомобили, линейки с кувьози за транспортиране на новородени, както и специализиран автомобил за транспортиране на кръвни продукти и човешки органи за трансплантация.
2017-12-05 12:53:37