Търсят кой да доставя храна на детските и социални заведения във Враца

Търсят кой да доставя храна на детските и социални заведения във Враца

Близо 2 млн. лв. ще бъдат похарчени за доставка на хранителни продукти за нуждите на общинското предприятие „Социални дейности”, детски и социални заведения на територията на община Враца. За целта от кметския екип вече са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите. Доставчици се търсят за позициите - „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, „Мляко, млечни продукти и яйца“, „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“, „Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци“ и „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“.

Общината е предвидила да даде за доставка на месни продукти около 550 000 лева, за млечни продукти - 420 000 лева, за хлебни изделия - 210 000 лева, за плодове и зеленчуци - 400 000 лева и за подправки и безалкохолни напитки – 250 000 лева или общо около 1 830 000 лева без ДДС.

Хранителните продукти са предназначени за 6 стола на територията на общината, 19 детски заведения, Домът за деца лишени от родителски грижи „Асен Златаров” и Домът за младежи с увреждания в с. Три кладенци. Класирането на офертите се извършва на база икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена”.

 

 

 
2017-11-30 13:52:49