С над 5 млн. лв. ремонтират детските градини и училища във Враца

С над 5 млн. лв. ремонтират детските градини и училища във Враца

Обществена поръчка за реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции обявиха от общинската администрация във Враца. Проектът е по оперативна програма "Региони в растеж" и е разделен на шест позиции. На четири детски градини в град Враца е предвидена подмяна на дограма, топло- и хидроизолация на покриви, топлоизолация външни стени и вътрешен ремонт. В училище "Христо Ботев" в града трябва да се изгради спортна зала, а съществуващата спортна зала на ППМГ "Акад. Иван Ценов" и тази на самото училище трябва да се ремонтира. Прогнозната стойност на поръчката е 5.04 млн. лв. без ДДС.

Кандидатите могат да подават оферти за всички позиции. Изборът ще става по следните критерии - цена с тежест 40 точки, мерки за опазване на околната среда - 30 т., срок на изпълнение - 20 т., и предлаган гаранционен срок - 10 т. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните пет години. Крайният срок за подаване на оферти е 18 декември тази година.
2017-11-13 09:09:51