Влагат 486 000 лв. в премахването на сметище и облагородаяване в с. Боровци

Влагат 486 000 лв. в премахването на сметище и облагородаяване в с. Боровци

Среща за обсъждане на проекта „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Боровци“ се проведе в Община Берковица. На нея бе обсъдено какво ще се предприеме във връзка със замърсената от отпадъци площ. Тя е 19 363 кв.м.  Рекултивацията ще се извърши на 2 етапа. Първият е технически със срок на изпълнение 5 месеца. Той ще включва почистване на всички отпадъци на сметището. Вторият е  биологична рекултивация със срок на изпълнение 2 месеца., включваща залесяване. Стойността на проекта е 486 135 лв. На срещата във връзка с проекта присъстваха кметът инж. Милчо Доцов, инж. Анелия Димитрова – Директор дирекция „ИСТСУИП“, представители на Министерството на околната среда и водите, представители на фирмата изпълнител на проекта ДЗЗД „Екострой“; Нина Петкова – зам.-областен управител на Областна администрация Монтана.

 
2017-10-24 13:19:10