Ремонтират улиците в Борован с държавни пари

Ремонтират улиците в Борован с държавни пари

С ПМС № 209 от 18.08.2016 г. са отпуснати допълнителни средства по бюджета на Община Борован в размер на 300 000 лева за 2017 година. Средствата са предназначени за ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Борован, а именно ул.  ул. „Патриарх Евтимий” и ул. „Пенчо Славейков”,  общо 1350  метра от уличната мрежа на с.Борован.  Това е втори етап от изпълнението и реализирането на ремонтни дейности на уличната мрежа на община Борован. На първи етап през месец март  с ПМС № 209/18.08.2017 г., бяха отремонтирани  улиците  „Цар Асен”,  „Симеон”, „Иван Нивянин” и „Иванко” в село Борован, общо 1350 метра улична мрежа, като общата стойност на инвестицията от първи етап е 300 000 лева.

Очаква се  отпускането на допълнителни средства от държавния бюджет, за да продължат ремонтните дейности  по други улици  на територията на община Борован. 
2017-10-12 10:54:44