Училище без питейна вода и липса на осветление обучава деца в 21-век

Училище без питейна вода и липса на осветление обучава деца в 21-век

Сериозни проблеми мъчат училището е село Каменно поле. В 21 век, функциониращо учебно заведение посреща всеки ден ученици и преподаватели в остаряла материална база, без питейна вода, с външни тоалетни и с дори липсващо на места осветление. Проблемите са факт от доста време. Сега обаче има риск да се стигне и до глоби. Вече са дадени предписания за разрешаване на най-належащите проблеми, а именно водата и осветлението. Ако не бъдат изпълнени указанията от РЗИ в срок е възможно да се стигне и до налагането на глоби. За разрешаването на проблемите в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Каменно поле  се бори с всякакви средства кметът на Роман-Валери Ролански. Той внася за гласуване пред местния парламент предложение за отпускане на средства. Необходимата сума за справяне с належащите проблеми е в размер на около 2600 лв. Парите могат да бъдат осигурени от остатъци от капиталовите средства на общината. Да ама не болшинството от общински съветници, представители на определени партии, миналия петък, категорично отказват да гласуват отпускането им. Никой от тях не мотивира решението си. По този начин остават проблема нерешен, а кметът на Роман безсилен пред волята им. Въпреки това, той не се отказва, още на следващата сесия ще внесе докладната отново в търсене на положителния вот на гласуващите. Валери Ролански съобщи, че ще бори за училището и ще направи всичко възможно то да продължи да функционира нормално.
2017-10-04 14:20:19