Част от язовирите в Северозапада са неизправни

Част от язовирите в Северозапада са неизправни

На 154 язовира в Северозападна България са издадени предписания за отстраняване на несъответствия, като около половината от тях са свързани с технически неизправности, съобщиха от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Много натрупани проблеми има на язовирите на територията на общините Хайредин, Борован и Криводол. Това е станало известно на срещата с областния управител на Враца Малина Николова. Областната администрация и ДАМТН работят в добър синхрон, но собствениците на водоеми не изпълняват направените предписания.

Изключително сме обезпокоени, защото авария в някой от тези язовири ще има ефекта на доминото за другите, а всички те застрашават и конкретни населени места, е подчертал Петър Горновски, председател на агенцията.

Той е предоставил и подробен доклад за състоянието на язовирите в областта, според който от началото на годината инспектори са проверили всичките 91 водоеми в района, като са дадени 56 предписания по техническата документация и 54 за безопасната им техническата експлоатация.

На територията на област Монтана е тревожно състоянието на язовир "Мишковец", който е собственост на община Берковица. Особено тревожно е, че не се спазва и направеното предписание за поддържане на достатъчен свободен обем. Като цяло състоянието на водоемите на територията на областта е добро. Сравнителен малък брой язовири имат сериозни проблеми - общо 5 като един от тях е язовир "Мишковец", е посочил Горновски.

Видин е областта с най-малко констатирани нарушения при проверките на язовирите на нейната територия. На територията на областта има 37 язовира. При проверките са дадени 16 предписания по безопасната им техническа експлоатация. Най-често даваното предписание е свързано с привеждането на документацията от експлоатацията на малките язовирни стени и на съоръженията в съответствие с изискванията.
2017-09-01 10:19:55