Публично обсъждат наредбата за превоз на пътници

Публично обсъждат наредбата за превоз на пътници

В изпълнение на т. 3 от  Решение № 368 по Протокол № 26 от 31.01.2017 г. на Общински съвет – Враца, Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация, във връзка с приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца.

С предлаганото изменение на Наредбата се предвижда актуализация на цените на превозните документи, целящо осигуряване на надежден градски транспорт чрез компенсиране на увеличените разходи на „Тролейбусен транспорт-Враца” ЕООД, предизвикани от ръста на минимална работна заплата, повишаването на цената на електроенергия, както и от увеличената нужда от ремонти на амортизирания автопарк.

Обществената консултация ще се проведе на 08 юни 2017г., от 17.00ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

 

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.
2017-05-26 09:50:21