Ново отделение заработи в романската болница

Ново отделение заработи в романската болница

През този месец в Белодробната болница в Роман ще заработи обновеното Отделение по физиотерапия и рехабилитация, разказва управителят й Пепа Владимирова. От края на миналата година то има второ ниво на компетентност, което ще ни позволи да сключим договор с РЗОК по съответните клинични пътеки. Със собствени средства и упоритата работа на помощния персонал отделението се премести на първия етаж на болницата и ще посрещне пациенти в обновените и слънчеви помещения. Нови легла, матраци и постелки ще има във всички болнични стаи.

“След поемането на управлението ми се наложи да предприема стабилизационни мерки. Успяхме да разплатим най-старите задължения и да разсрочим други. Икономията на средства и разумното управление доведоха до редовно изплащане на заплатите, което преди много демотивираше персонала ни, признава Владимирова. Имаме необходимият брой лекари и сестри, както и достатъчно пациенти. Ще продължим да осъвременяваме отделенията, както и да подобряваме поддръжката на двора и сградния ни фонд. Тъй като квалификацията на лекарите е особено важна, те участват редовно в семинари и симпозиуми. Предвиждаме и обучение на сестринския персонал. За първи път от години успяхме да осигурим и работно облекло на екипа на болницата. Смятам, че най-трудният етап е преминат и болницата ще продължи да се развива като съвременно лечебно заведение”, категорична е Пепа Владимирова.

 
2017-04-07 15:31:09