ВМРО подкрепя исканията на ветеринарните лекари

ВМРО подкрепя исканията на ветеринарните лекари

Патриотите от ВМРО изразиха възмущението си и се солидаризираха със справедливите искания на практикуващите ветеринарни лекари, които за поредна година бяха ощетени от Министерството на земеделието и храните. Въпреки, че ветеринарните лекари изпълниха ангажиментите си по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България за 2016г., УС на Държавен фонд „Земеделие“ отказа да им изплати дължимите суми. Обяснението е, че парите са изчерпани.
Тази ситуация се повтаря за втора поредна година, като в навечерието на Коледа и Нова година, стотици ветеринарни лекари и семействата им са оставени без средства да посрещнат празниците.  
От името на патриотите, народният представител Красимир Богданов изпрати питане към Министерството на земеделието и храните, с искане за изясняване на случая и персонална отговорност на виновните.

 

Публикуваме пълния текст на въпроса, зададен от народния представител Красимир Богданво:

До г-жа Десислава Танева
Министър на земеделието и храните

В Ъ П Р О С

от
Красимир Богданов – народен представител ПГ „Патриотичен фронт“

Относно: Забавени плащания на практикуващите ветеринарни лекари по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България за 2016г.

Уважаеми госпожо министър,
На 14.12.2016г. на УС на Държавен фонд „Земеделие“ приема указание за разплащане на дейности, извършени от практикуващите ветеринарни лекари по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България за 2016г. Програмата е утвърдена в резултат на появилите се през последните години в българското животновъдство нови и опасни болести като Син език и Заразен нодуларен дерматит. Благодарение усилията на ветеринарните лекари, борбата с тези заболявания показа завидни резултати.

Работейки целогодишно по тази програма, те влагат свои лични средства, които би следвало Фонд „Земеделие“, по силата на Закона за ветеринаромедицинската дейност да разплати.

Въпросното решение на Фонда, отлага плащанията за следващата година, с мотива, че парите са свършили. Това забавяне не е първото, тъй като и през 2015г. средствата не са получени навреме, а са изплатени на 2 транша, чак през м. юни и м. юли 2016г.

Уважаема г-жо Министър, във тази връзка е и моят въпрос:

Кои са причините за неизпълнение на договорените с практикуващите ветеринарни лекари условия по плащанията за изпълнение на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България за 2016г. и чия е персоналната отговорност за това?


Красимир Богданов

 
2016-12-21 13:28:43