Ще има оптимизация в „Паркинги и гаражи”

Ще има оптимизация в „Паркинги и гаражи”

Кметът Калин Каменов отговори на питане на Борислав Банчев относно назначено лице на длъжност „Организатор наказателен паркинг”, каквато длъжност реално не съществува, а се заема от координатора на Атака Светлин Стойков. Кметът уточни, че има назначено лице  с трудов договор на тази длъжност. Прави се проверка по въпроса и предстои оптимизиране на структурите и числения състав и съответно намаляване на щатните бройки, за да се избегне дублиране. В отговор Банчев уточни, че тепърва ще поставя въпроси за назначените съветници и сътрудници на кмета и техните възнаграждения.


Коментари2016-05-26 17:14:28