ЧЕЗ

ЧЕЗ - планови прекъсвания

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 2428 април 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Област Враца 

Община Враца    

На 24.04.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Враца: ул. „Полковник Кетхудов“ № № 21, 12, 25, 23, 16; Търговска 1; Христо Ботев 30

Община Козлодуй    

На 24.04.2017 г. /18:00 - 18:30 ч./ - Козлодуй жилищен Комплекс 1 № 12; Крайречна 9, 7, 31; Крушов баир 42 ТП № 4-ти Стопански двор; Ломска 16; Милин камък 79, 77, 83, 75, 90, 80-А, 85, 86, 93, 82, 91, 84, 71, 80, 89, 81, 49, 80, 59, 68, 52, 71, 74, 66, 63, 65А, 67, 62, 54, 73, 56, 65, 55, 64, 70, 61, 58, 53, 47, 69, 78, 48, 76, 47- А, 51, 57, 72, 60; Радецки 6, 49В, 27, 17, 21, 25, 43, 13, 42, 50, 29-В, 31, 37, 40, 22, 3, 7, 14, 9, 17 пред Сервиз Елто, 11, 1, 23, 21-А, 53А, 5, 8, 16, 29, 47, 49, 51-А, 12, 36, 34, 45А, 2, 24, 10, 33, 39, 44, 15, 38, 41, 4, 45, 20; Хан Аспарух 17; Христо Ботев 193, 196, 183, 212, 198, 204, 210, 185, 175, 208, 179, 177, 191, 206, 192, 200, 202, 181, 189, 191-А, 187, 173, 144, 166, 121, 182, 129, 165, 169, 127, 139, 186, 141, 172, 152, 155, 150, 125, 188, 158, 163, 171, 148, 159, 147, 164, 160, 176, 157, 167, 146, 180, 133, 137А, 192, 143, 41, 170, 137, 123, 151, 184, 174, 167А, 145, 156, 162, 154, 149, 135, 194, 153, 190; Царибродска 48, 50, 49 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 24.04.2017 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Козлодуй жилищен Комплекс 1 № 12; Крайречна 9, 7, 31; Крушов баир 42 ТП № 4-ти Стопански двор; Ломска 16; Милин камък 79, 77, 83, 75, 90, 80-А, 85, 86, 93, 82, 91, 84, 71, 80, 89, 81, 49, 80, 59, 68, 52, 71, 74, 66, 63, 65А, 67, 62, 54, 73, 56, 65, 55, 64, 70, 61, 58, 53, 47, 69, 78, 48, 76, 47- А, 51, 57, 72, 60; Радецки 6, 49В, 27, 17, 21, 25, 43, 13, 42, 50, 29-В, 31, 37, 40, 22, 3, 7, 14, 9, 17 пред Сервиз Елто, 11, 1, 23, 21-А, 53А, 5, 8, 16, 29, 47, 49, 51-А, 12, 36, 34, 45А, 2, 24, 10, 33, 39, 44, 15, 38, 41, 4, 45, 20; Хан Аспарух 17; Христо Ботев 193, 196, 183, 212, 198, 204, 210, 185, 175, 208, 179, 177, 191, 206, 192, 200, 202, 181, 189, 191-А, 187, 173, 144, 166, 121, 182, 129, 165, 169, 127, 139, 186, 141, 172, 152, 155, 150, 125, 188, 158, 163, 171, 148, 159, 147, 164, 160, 176, 157, 167, 146, 180, 133, 137А, 192, 143, 41, 170, 137, 123, 151, 184, 174, 167А, 145, 156, 162, 154, 149, 135, 194, 153, 190; Царибродска 48, 50, 49 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 24.04.2017 г. /08:00 - 18:30 ч./ - Козлодуй Напоителни Системи ТП Язовира и ТП ПС- Нс - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 25.04.2017 г. /18:00 - 18:30 ч./ - Козлодуй жилищен Комплекс 1 № 12; Крайречна 9, 7, 31; Крушов баир 42 ТП № 4-ти Стопански двор; Ломска 16; Милин камък 79, 77, 83, 75, 90, 80-А, 85, 86, 93, 82, 91, 84, 71, 80, 89, 81, 49, 80, 59, 68, 52, 71, 74, 66, 63, 65А, 67, 62, 54, 73, 56, 65, 55, 64, 70, 61, 58, 53, 47, 69, 78, 48, 76, 47- А, 51, 57, 72, 60; Радецки 6, 49В, 27, 17, 21, 25, 43, 13, 42, 50, 29-В, 31, 37, 40, 22, 3, 7, 14, 9, 17 пред Сервиз Елто, 11, 1, 23, 21-А, 53А, 5, 8, 16, 29, 47, 49, 51-А, 12, 36, 34, 45А, 2, 24, 10, 33, 39, 44, 15, 38, 41, 4, 45, 20; Хан Аспарух 17; Христо Ботев 193, 196, 183, 212, 198, 204, 210, 185, 175, 208, 179, 177, 191, 206, 192, 200, 202, 181, 189, 191-А, 187, 173, 144, 166, 121, 182, 129, 165, 169, 127, 139, 186, 141, 172, 152, 155, 150, 125, 188, 158, 163, 171, 148, 159, 147, 164, 160, 176, 157, 167, 146, 180, 133, 137А, 192, 143, 41, 170, 137, 123, 151, 184, 174, 167А, 145, 156, 162, 154, 149, 135, 194, 153, 190; Царибродска 48, 50, 49 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 25.04.2017 г. /08:00 - 18:30 ч./ - Козлодуй Напоителни Системи ТП Язовира и ТП ПС-НС - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 25.04.2017 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Козлодуй жилищен Комплекс 1 № 12; Крайречна 9, 7, 31; Крушов баир 42 ТП № 4-ти Стопански двор; Ломска 16; Милин камък 79, 77, 83, 75, 90, 80-А, 85, 86, 93, 82, 91, 84, 71, 80, 89, 81, 49, 80, 59, 68, 52, 71, 74, 66, 63, 65А, 67, 62, 54, 73, 56, 65, 55, 64, 70, 61, 58, 53, 47, 69, 78, 48, 76, 47- А, 51, 57, 72, 60; Радецки 6, 49В, 27, 17, 21, 25, 43, 13, 42, 50, 29-В, 31, 37, 40, 22, 3, 7, 14, 9, 17 пред Сервиз Елто, 11, 1, 23, 21-А, 53А, 5, 8, 16, 29, 47, 49, 51-А, 12, 36, 34, 45А, 2, 24, 10, 33, 39, 44, 15, 38, 41, 4, 45, 20; Хан Аспарух 17; Христо Ботев 193, 196, 183, 212, 198, 204, 210, 185, 175, 208, 179, 177, 191, 206, 192, 200, 202, 181, 189, 191-А, 187, 173, 144, 166, 121, 182, 129, 165, 169, 127, 139, 186, 141, 172, 152, 155, 150, 125, 188, 158, 163, 171, 148, 159, 147, 164, 160, 176, 157, 167, 146, 180, 133, 137А, 192, 143, 41, 170, 137, 123, 151, 184, 174, 167А, 145, 156, 162, 154, 149, 135, 194, 153, 190; Царибродска 48, 50, 49 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

Община Мездра    

За периода 24-28.04.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Игнатица 1-ви май 1; 9-ти септември 2, 5, 1; Александър Стамболийски 67, 55, 71, 61, 63; Ангел Иванов-Анко 1, 5, 6, 4, 6, 15, 2, 1; Балкан. 4, 6, 4, 8, 2, 2; Васил Левски 9, 10, 4, 13, 2, 6, 13, 7, 11, 8, 7, 12; Георги Димитров 16, 10, 4, 14, 9, 20, 11, 6, 14, 8, 12, 3, 16, 7, 2, 1; Лиляна Димитрова 12; Малчика. 3, 3, 3, 5, 4, 6, 6, 1, 2, 2; Опълченска 6, 4; Стара планина 7, 17, 24, 29, 4, 4, 10, 18, 13, 12, 14, 15, 2, 6, 21, 9, 5, 11, 3, 27, 25, 1, 23, 6, 16, 3, 25; Трънски рът 17, 14; Христо Ботев 2.

За периода 24-28.04.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Очиндол Александър Стамболийски 15, 21, 7, 20, 18А, 5, 14, 4, 1, 23, 6А, 18 А, 6, 8, 10, 2; Васил Левски 3, 4, 1, 8, 7, 4Б, 2, 5, 6, 4А; Иван Вазов 10, 16, 6, 2, 14, 3, 4А; Искър 8, 4А, 1, 2, 3, 5, 6; Оборище 2, 3, 4, 5, 6, 1; Пършевица 4, 2, 1А, 5; Станке Димитров 1А, 1, 3, 6, 5; Тракия 6, 2; Хан Аспарух 8, 4, 10, 2, 6; Цар Асен 1, 2, 8, 13, 6, 11; Чапаев 1; Шипка 3, 5, 1

За периода 24-28.04.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Игнатица Александър Стамболийски 37, 36, 42, 57, 37, 21, 48, 31, 53, 49, 55, 38, 47, 39, 34, 53, 3, 40, 30, 45, 22, 38, 43, 41, 51, 46, 24, 49, 35, 44, 50, 28, 28; Габровница 77, 56, 78, 83, 61, 82, 64, 81, 62, 79, 59, 75, 75, 63, 79, 73, 84, 77, 84, 86, 85, 60, 58; Георги Димитров 50, 42, 37, 39, 44, 59, 19, 47, 41, 47, 54, 49, 57, 45, 50, 35, 43, 57, 48, 45, 47 А; Лиляна Димитрова 12, 8, 14, 6, 16А, 10, 1, 2, 16, 10, 2, 3, 4; Местност Игнашка Габровница Мир 6, 8, 4; Опълченска. 1, 2, 1; Преслъп Райко Даскалов 8, 14, 10, 4, 4, 5, 16; Рила 19, 16, 12, 7, 26, 17, 16, 21, 8, 10, 10, 13, 1, 26, 59, 18, 14, 12, 20, 20, 14, 13, 28, 24, 17; Христо Ботев 3.

За периода 24-28.04.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Игнатица 9-ти септември 3; Александър Стамболийски 11, 29, 19, 15, 34, 15, 23, 13, 19, 14, 13, 10, 16, 6, 21, 27, 10, 23, 8, 29, 17, 7, 9; Бахчата. 5, 6, 2, 3, 21, 4, 4, 22, 19, 15, 5, 7, 2; Васил Коларов 6, 4, 1, 2, 3; Васил Левски 1, 1; Вела Пеева 2, 3, 6, 4, 1; Витоша. 7, 2, 19, 22, 9, 6, 12, 18, 4, 3, 11, 7, 1, 23, 6, 3, 14, 16, 15, 20, 2, 4, 1, 17, 13; Георги Димитров 13, 19, 36, 17, 34, 26, 25 А, 27, 28, 21, 38, 30, 29, 23, 24, 25, 40, 25, 32, 31, 29; Лиляна Димитрова 2, 18, 20, 22; Любен Каравелов 11, 16, 8, 14, 17, 9, 1, 22, 12, 3, 2, 2, 6, 4; Младост 2, 1, 9, 6, 7, 4, 1, 3, 10, 5, 4, 11; Опълченска 2; Рила 4, 1, 4, 3, 2, 4 А, 4А.

За периода 24-28.04.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Злидол Ген. Иван Кинов 3, 1, 4; Димитър Илиев 3, 2; Заводска 15, 8, 5, 3, 1, 2, 12, 16, 21, 19, 10, 12, 14, 1, 17, 23; Искър 50, 10, 50, 42, 1, 17, 46, 41, 27, 14, 54, 18, 35, 6, 24, 5, 13, 28, 9, 22, 32, 19, 47, 20, 38, 45, 48, 21, 51, 44, 4, 33, 49, 29, 36, 25; Комсомолска 3, 15

На 25.04.2017 г. /10:00 - 12:00 ч./ - Мездра Александър Стамболийски 81, 85, 83, 103, 91, 87, 93, 95, 75, 97, 101, 89; Марин Дринов 5, 2, 3; Софроний Врачански 12; Христо Ботев. 38, 42, 48, 39, 45, 43 Химик, 43 Химик 2, 55, 49, 47, 46, 52, 43 2, 43, 35, 40, 53, 44, 38, 41, 4 Химик 2; Янко Сакъзов 2, 4 2

На 25.04.2017 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Мездра Георги Димитров 1; Димитър Благоев 18; Динко Петров 1, 3, 5; ЖП Район Кв. 64, Пл. № 1424 Петко Р. Славейков 2; Христо Ботев Срещу Рпу- Мездра, 24, 25, 21, 20, 26, 1, 22, 23, 19

На 26.04.2017 г. /16:15 - 16:30 ч./ - Дърманци Александър Стамболийски 22, 16, 18, 19, 1, 20, 14, 2, 17, 5, 3, 23; Асен Златаров 1, 7, 1, 4, 7, 9, 6, 2; Васил Коларов 5, 14, 16, 19, 15, 11, 7, 13, 3, 9, 1, 4, 8, 17, 10, 6; Васил Левски 71, 2; Витоша 1, 12, 3, 14, 1; Георги Димитров 16, 2, 29, 46, 5, 20, 8, 31, 8, 25, 6, 2, 14, 38, 19, 36, 40, 25, 44, 26, 12, 9, 7, 23, 15, 11, 27, 13, 7 А, 34, 1А, 3, 24, 42, 22, 32, 18, 21, 4, 28; Дружба 4, 1, 2, 3; Дунав 2 А; Дъб 3, 5, 1; Искър 23, 11, 16, 24, 2, 13, 9, 6, 7, 4, 19, 11, 3, 1, 8, 14, 10, 10, 18, 17; Кирил и Методий 4, 17, 31, 22, 13, 24, 27, 12, 12, 8, 11, 19, 26, 20, 6, 23, 25, 10, 21, 15, 9, 18, 16; Марица. 7, 2, 4, 5, 6; Плиска 4, 2, 2; Христо Смирненски 7, 3, 5, 6, 6, 2, 1, 11, 4; УПИ ХvI; Крета, Общ. Мездра; Ален мак 5, 9, 7, 10; Ангел Грамчев 7, 10, 11, 6, 14, 9, 18, 12, 16, 1, 8, 20; Байкал 8, 7, 11, 2, 1, 3, 12; Божур 1, 4, 2; Ботева поляна 1, 2, 4; Васил Левски 7, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 5, 10, 11, 3; Гаврил Генов 8, 3, 6, 1, 2, 4; Ген. Иван Кинов 16, 18, 5, 9, 8, 7, 1, 6, 3, 12, 2, 13, 4, 10; Георги Бенковски 5, 10, 3, 2, 9, 6, 16, 8, 4; Георги Димитров 7, 15, 23, 13, 4, 10, 5, 19, 11, 6, 1, 17, 9, 14, 8, 21, 3; Здравец 10, 2; Кокиче 2, 3; Кръстьо Генков 10, 8, 6, 2, 4; Лальо Ширков 15, 22, 7, 13, 17, 12, 4, 11, 18, 16, 20, 14, 8, 9, 3, 10, 1, 5; Люляк 4, 3, 1; Минзухар 4; Никола Вапцаров 3, 1, 2, 6, 7; Никола Марков-Колката 1, 7, 2; Тотка Илиева 4, 5, 10, 1, 3, 2, 6; Христо Ботев 12, 6, 4, 1, 2; Христо Смирненски 4, 2, 16, 6, 10, 14, 18, 12, 1; чешмата 2, 10; Мездра; ЖП Район; Мездрея; Извън Регулацията Масивни Сгради; Ребърково

На 26.04.2017 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Крета, Общ. Мездра Ален мак 5, 9, 7, 10; Ботева поляна 1, 2, 4; Васил Левски 7, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 5, 10, 11, 3; Гаврил Генов 8, 3, 6, 1, 2, 4; Георги Димитров 7, 15, 23, 13, 4, 10, 5, 19, 11, 6, 1, 17, 9, 14, 8, 21, 3; Здравец 10, 2; Кокиче 2; Кръстьо Генков 10, 8, 6, 2, 4; Люляк 4, 3, 1; Минзухар 4; Никола Вапцаров 3, 1, 2; Никола Марков-Колката 1; Христо Ботев 12, 6, 4; Христо Смирненски 4; чешмата 2, 10

На 26.04.2017 г. /09:00 - 09:15 ч./ - Дърманци Александър Стамболийски 22, 16, 18, 19, 1, 20, 14, 2, 17, 5, 3, 23; Асен Златаров 1, 7, 1, 4, 7, 9, 6, 2; Васил Коларов 5, 14, 16, 19, 15, 11, 7, 13, 3, 9, 1, 4, 8, 17, 10, 6; Васил Левски 71, 2; Витоша 1, 12, 3, 14, 1; Георги Димитров 16, 2, 29, 46, 5, 20, 8, 31, 8, 25, 6, 2, 14, 38, 19, 36, 40, 25, 44, 26, 12, 9, 7, 23, 15, 11, 27, 13, 7 А, 34, 1А, 3, 24, 42, 22, 32, 18, 21, 4, 28; Дружба 4, 1, 2, 3; Дунав 2 А; Дъб 3, 5, 1; Искър 23, 11, 16, 24, 2, 13, 9, 6, 7, 4, 19, 11, 3, 1, 8, 14, 10, 10, 18, 17; Кирил и Методий 4, 17, 31, 22, 13, 24, 27, 12, 12, 8, 11, 19, 26, 20, 6, 23, 25, 10, 21, 15, 9, 18, 16; Марица. 7, 2, 4, 5, 6; Плиска 4, 2, 2; Христо Смирненски 7, 3, 5, 6, 6, 2, 1, 11, 4; УПИ ХvI; Крета, Общ. Мездра; Ален мак 5, 9, 7, 10; Ангел Грамчев 7, 10, 11, 6, 14, 9, 18, 12, 16, 1, 8, 20; Байкал 8, 7, 11, 2, 1, 3, 12; Божур 1, 4, 2; Ботева поляна 1, 2, 4; Васил Левски 7, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 5, 10, 11, 3; Гаврил Генов 8, 3, 6, 1, 2, 4; Ген. Иван Кинов 16, 18, 5, 9, 8, 7, 1, 6, 3, 12, 2, 13, 4, 10; Георги Бенковски 5, 10, 3, 2, 9, 6, 16, 8, 4; Георги Димитров 7, 15, 23, 13, 4, 10, 5, 19, 11, 6, 1, 17, 9, 14, 8, 21, 3; Здравец 10, 2; Кокиче 2, 3; Кръстьо Генков 10, 8, 6, 2, 4; Лальо Ширков 15, 22, 7, 13, 17, 12, 4, 11, 18, 16, 20, 14, 8, 9, 3, 10, 1, 5; Люляк 4, 3, 1; Минзухар 4; Никола Вапцаров 3, 1, 2, 6, 7; Никола Марков-Колката 1, 7, 2; Тотка Илиева 4, 5, 10, 1, 3, 2, 6; Христо Ботев 12, 6, 4, 1, 2; Христо Смирненски 4, 2, 16, 6, 10, 14, 18, 12, 1; чешмата 2, 10; Мездра; ЖП Район; Мездрея; Извън Регулацията Масивни Сгради; Ребърково

На 26.04.2017 г. /09:15 - 16:15 ч./ - Дърманци Александър Стамболийски 22, 16, 18, 19, 1, 20, 14, 2, 17, 5, 3, 23; Асен Златаров 1, 7, 1, 4, 7, 9, 6, 2; Васил Коларов 5, 14, 16, 19, 15, 11, 7, 13, 3, 9, 1, 4, 8, 17, 10, 6; Васил Левски 71, 2; Витоша 1, 12, 3, 14, 1; Георги Димитров 16, 2, 29, 46, 5, 20, 8, 31, 8, 25, 6, 2, 14, 38, 19, 36, 40, 25, 44, 26, 12, 9, 7, 23, 15, 11, 27, 13, 7 А, 34, 1А, 3, 24, 42, 22, 32, 18, 21, 4, 28; Дружба 4, 1, 2, 3; Дунав 2 А; Дъб 3, 5, 1; Искър 23, 11, 16, 24, 2, 13, 9, 6, 7, 4, 19, 11, 3, 1, 8, 14, 10, 10, 18, 17; Кирил и Методий 4, 17, 31, 22, 13, 24, 27, 12, 12, 8, 11, 19, 26, 20, 6, 23, 25, 10, 21, 15, 9, 18, 16; Марица. 7, 2, 4, 5, 6; Плиска 4, 2, 2; Христо Смирненски 7, 3, 5, 6, 6, 2, 1, 11, 4; УПИ ХvI; Крета, Общ. Мездра; Ален мак 5, 9, 7, 10; Ангел Грамчев 7, 10, 11, 6, 14, 9, 18, 12, 16, 1, 8, 20; Байкал 8, 7, 11, 2, 1, 3, 12; Божур 1, 4, 2; Ботева поляна 1, 2, 4; Васил Левски 7, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 5, 10, 11, 3; Гаврил Генов 8, 3, 6, 1, 2, 4; Ген. Иван Кинов 16, 18, 5, 9, 8, 7, 1, 6, 3, 12, 2, 13, 4, 10; Георги Бенковски 5, 10, 3, 2, 9, 6, 16, 8, 4; Георги Димитров 7, 15, 23, 13, 4, 10, 5, 19, 11, 6, 1, 17, 9, 14, 8, 21, 3; Здравец 10, 2; Кокиче 2, 3; Кръстьо Генков 10, 8, 6, 2, 4; Лальо Ширков 15, 22, 7, 13, 17, 12, 4, 11, 18, 16, 20, 14, 8, 9, 3, 10, 1, 5; Люляк 4, 3, 1; Минзухар 4; Никола Вапцаров 3, 1, 2, 6, 7; Никола Марков-Колката 1, 7, 2; Тотка Илиева 4, 5, 10, 1, 3, 2, 6; Христо Ботев 12, 6, 4, 1, 2; Христо Смирненски 4, 2, 16, 6, 10, 14, 18, 12, 1; чешмата 2, 10; Мездра; ЖП Район; Мездрея; Извън Регулацията Масивни Сгради; Ребърково

На 27.04.2017 г. /16:15 - 16:30 ч./ - Дърманци Александър Стамболийски 22, 16, 18, 19, 1, 20, 14, 2, 17, 5, 3, 23; Асен Златаров 1, 7, 1, 4, 7, 9, 6, 2; Васил Коларов 5, 14, 16, 19, 15, 11, 7, 13, 3, 9, 1, 4, 8, 17, 10, 6; Васил Левски 71, 2; Витоша 1, 12, 3, 14, 1; Георги Димитров 16, 2, 29, 46, 5, 20, 8, 31, 8, 25, 6, 2, 14, 38, 19, 36, 40, 25, 44, 26, 12, 9, 7, 23, 15, 11, 27, 13, 7 А, 34, 1А, 3, 24, 42, 22, 32, 18, 21, 4, 28; Дружба 4, 1, 2, 3; Дунав 2 А; Дъб 3, 5, 1; Искър 23, 11, 16, 24, 2, 13, 9, 6, 7, 4, 19, 11, 3, 1, 8, 14, 10, 10, 18, 17; Кирил и Методий 4, 17, 31, 22, 13, 24, 27, 12, 12, 8, 11, 19, 26, 20, 6, 23, 25, 10, 21, 15, 9, 18, 16; Марица. 7, 2, 4, 5, 6; Плиска 4, 2, 2; Христо Смирненски 7, 3, 5, 6, 6, 2, 1, 11, 4; УПИ ХvI; Крета, Общ. Мездра; Ален мак 5, 9, 7, 10; Ангел Грамчев 7, 10, 11, 6, 14, 9, 18, 12, 16, 1, 8, 20; Байкал 8, 7, 11, 2, 1, 3, 12; Божур 1, 4, 2; Ботева поляна 1, 2, 4; Васил Левски 7, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 5, 10, 11, 3; Гаврил Генов 8, 3, 6, 1, 2, 4; Ген. Иван Кинов 16, 18, 5, 9, 8, 7, 1, 6, 3, 12, 2, 13, 4, 10; Георги Бенковски 5, 10, 3, 2, 9, 6, 16, 8, 4; Георги Димитров 7, 15, 23, 13, 4, 10, 5, 19, 11, 6, 1, 17, 9, 14, 8, 21, 3; Здравец 10, 2; Кокиче 2, 3; Кръстьо Генков 10, 8, 6, 2, 4; Лальо Ширков 15, 22, 7, 13, 17, 12, 4, 11, 18, 16, 20, 14, 8, 9, 3, 10, 1, 5; Люляк 4, 3, 1; Минзухар 4; Никола Вапцаров 3, 1, 2, 6, 7; Никола Марков-Колката 1, 7, 2; Тотка Илиева 4, 5, 10, 1, 3, 2, 6; Христо Ботев 12, 6, 4, 1, 2; Христо Смирненски 4, 2, 16, 6, 10, 14, 18, 12, 1; чешмата 2, 10; Мездра; ЖП Район; Мездрея; Извън Регулацията Масивни Сгради; Ребърково

На 27.04.2017 г. /09:15 - 09:30 ч./ - Дърманци Александър Стамболийски 22, 16, 18, 19, 1, 20, 14, 2, 17, 5, 3, 23; Асен Златаров 1, 7, 1, 4, 7, 9, 6, 2; Васил Коларов 5, 14, 16, 19, 15, 11, 7, 13, 3, 9, 1, 4, 8, 17, 10, 6; Васил Левски 71, 2; Витоша 1, 12, 3, 14, 1; Георги Димитров 16, 2, 29, 46, 5, 20, 8, 31, 8, 25, 6, 2, 14, 38, 19, 36, 40, 25, 44, 26, 12, 9, 7, 23, 15, 11, 27, 13, 7 А, 34, 1А, 3, 24, 42, 22, 32, 18, 21, 4, 28; Дружба 4, 1, 2, 3; Дунав 2 А; Дъб 3, 5, 1; Искър 23, 11, 16, 24, 2, 13, 9, 6, 7, 4, 19, 11, 3, 1, 8, 14, 10, 10, 18, 17; Кирил и Методий 4, 17, 31, 22, 13, 24, 27, 12, 12, 8, 11, 19, 26, 20, 6, 23, 25, 10, 21, 15, 9, 18, 16; Марица. 7, 2, 4, 5, 6; Плиска 4, 2, 2; Христо Смирненски 7, 3, 5, 6, 6, 2, 1, 11, 4; УПИ ХvI; Крета, Общ. Мездра; Ален мак 5, 9, 7, 10; Ангел Грамчев 7, 10, 11, 6, 14, 9, 18, 12, 16, 1, 8, 20; Байкал 8, 7, 11, 2, 1, 3, 12; Божур 1, 4, 2; Ботева поляна 1, 2, 4; Васил Левски 7, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 5, 10, 11, 3; Гаврил Генов 8, 3, 6, 1, 2, 4; Ген. Иван Кинов 16, 18, 5, 9, 8, 7, 1, 6, 3, 12, 2, 13, 4, 10; Георги Бенковски 5, 10, 3, 2, 9, 6, 16, 8, 4; Георги Димитров 7, 15, 23, 13, 4, 10, 5, 19, 11, 6, 1, 17, 9, 14, 8, 21, 3; Здравец 10, 2; Кокиче 2, 3; Кръстьо Генков 10, 8, 6, 2, 4; Лальо Ширков 15, 22, 7, 13, 17, 12, 4, 11, 18, 16, 20, 14, 8, 9, 3, 10, 1, 5; Люляк 4, 3, 1; Минзухар 4; Никола Вапцаров 3, 1, 2, 6, 7; Никола Марков-Колката 1, 7, 2; Тотка Илиева 4, 5, 10, 1, 3, 2, 6; Христо Ботев 12, 6, 4, 1, 2; Христо Смирненски 4, 2, 16, 6, 10, 14, 18, 12, 1; чешмата 2, 10; Мездра; ЖП Район; Мездрея; Извън Регулацията Масивни Сгради; Ребърково

На 27.04.2017 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Дърманци Александър Стамболийски 22, 16, 18, 19, 1, 20, 14, 2, 17, 5, 3, 23; Асен Златаров 1, 7, 1, 4, 7, 9, 6, 2; Васил Коларов 5, 14, 16, 19, 15, 11, 7, 13, 3, 9, 1, 4, 8, 17, 10, 6; Васил Левски 71, 2; Витоша 1, 12, 3, 14, 1; Георги Димитров 16, 2, 29, 46, 5, 20, 8, 31, 8, 25, 6, 2, 14, 38, 19, 36, 40, 25, 44, 26, 12, 9, 7, 23, 15, 11, 27, 13, 7 А, 34, 1А, 3, 24, 42, 22, 32, 18, 21, 4, 28; Дружба 4, 1, 2, 3; Дунав 2 А; Дъб 3, 5, 1; Искър 23, 11, 16, 24, 2, 13, 9, 6, 7, 4, 19, 11, 3, 1, 8, 14, 10, 10, 18, 17; Кирил и Методий 4, 17, 31, 22, 13, 24, 27, 12, 12, 8, 11, 19, 26, 20, 6, 23, 25, 10, 21, 15, 9, 18, 16; Марица. 7, 2, 4, 5, 6; Плиска 4, 2, 2; Христо Смирненски 7, 3, 5, 6, 6, 2, 1, 11, 4; УПИ ХvI; Крета, Общ. Мездра; Ален мак 5, 9, 7, 10; Ангел Грамчев 7, 10, 11, 6, 14, 9, 18, 12, 16, 1, 8, 20; Байкал 8, 7, 11, 2, 1, 3, 12; Божур 1, 4, 2; Ботева поляна 1, 2, 4; Васил Левски 7, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 5, 10, 11, 3; Гаврил Генов 8, 3, 6, 1, 2, 4; Ген. Иван Кинов 16, 18, 5, 9, 8, 7, 1, 6, 3, 12, 2, 13, 4, 10; Георги Бенковски 5, 10, 3, 2, 9, 6, 16, 8, 4; Георги Димитров 7, 15, 23, 13, 4, 10, 5, 19, 11, 6, 1, 17, 9, 14, 8, 21, 3; Здравец 10, 2; Кокиче 2, 3; Кръстьо Генков 10, 8, 6, 2, 4; Лальо Ширков 15, 22, 7, 13, 17, 12, 4, 11, 18, 16, 20, 14, 8, 9, 3, 10, 1, 5; Люляк 4, 3, 1; Минзухар 4; Никола Вапцаров 3, 1, 2, 6, 7; Никола Марков-Колката 1, 7, 2; Тотка Илиева 4, 5, 10, 1, 3, 2, 6; Христо Ботев 12, 6, 4, 1, 2; Христо Смирненски 4, 2, 16, 6, 10, 14, 18, 12, 1; чешмата 2, 10; Мездра; ЖП Район; Мездрея; Извън Регулацията Масивни Сгради; Ребърково

На 28.04.2017 г. /14:30 - 15:00 ч./ - Зверино Александър Стамболийски 24, 22, 26; Гаврил Генов 1; Георги Бенковски 1; Димитър Благоев 9, 13, 37, 23, 21, 15, 1, 41, 19, 17, 25, 7, 33, 4, 2, 31, 3, 27, 43, 47, 5, 11, 45, 39; Динко Петров 2; Лиляна Димитрова 9, 4, 14, 11, 17, 6, 1, 2, 5, 8, 21, 15, 7, 10, 19, 3, 12; Люлин 5, 13, 17, 3, 16А, 16 А, 14, 9, 9А, 15, 12, 11; Никола Вапцаров 4, 6А, 8А, 6, 8; Никола Войновски. 99; Пирин 5, 4, 3, 1, 2; Рила 2, 1, 3, 4, 5А, 5; Средец 2, 4; Чавдар 6, 18, 12, 9, 5, 8, 1, 14, 10, 7, 16, 2, 4

На 28.04.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Зверино Александър Стамболийски 24, 22, 26; Гаврил Генов 1; Георги Бенковски 1; Димитър Благоев 9, 13, 37, 23, 21, 15, 1, 41, 19, 17, 25, 7, 33, 4, 2, 31, 3, 27, 43, 47, 5, 11, 45, 39; Динко Петров 2; Лиляна Димитрова 9, 4, 14, 11, 17, 6, 1, 2, 5, 8, 21, 15, 7, 10, 19, 3, 12; Люлин 5, 13, 17, 3, 16А, 16 А, 14, 9, 9А, 15, 12, 11; Никола Вапцаров 4, 6А, 8А, 6, 8; Никола Войновски. 99; Пирин 5, 4, 3, 1, 2; Рила 2, 1, 3, 4, 5А, 5; Средец 2, 4; Чавдар 6, 18, 12, 9, 5, 8, 1, 14, 10, 7, 16, 2, 4

На 28.04.2017 г. /09:30 - 14:30 ч./ - Зверино Александър Стамболийски 24, 22, 26; Гаврил Генов 1; Георги Бенковски 1; Димитър Благоев 9, 13, 37, 23, 21, 15, 1, 41, 19, 17, 25, 7, 33, 4, 2, 31, 3, 27, 43, 47, 5, 11, 45, 39; Динко Петров 2; Лиляна Димитрова 9, 4, 14, 11, 17, 6, 1, 2, 5, 8, 21, 15, 7, 10, 19, 3, 12; Люлин 5, 13, 17, 3, 16А, 16 А, 14, 9, 9А, 15, 12, 11; Никола Вапцаров 4, 6А, 8А, 6, 8; Никола Войновски. 99; Пирин 5, 4, 3, 1, 2; Рила 2, 1, 3, 4, 5А, 5; Средец 2, 4; Чавдар 6, 18, 12, 9, 5, 8, 1, 14, 10, 7, 16, 2, 4

Община Мизия    

На 24.04.2017 г. /09:00 - 17:30 ч./ - Гложене, Общ. Козлодуй Акация 12, 10, 2А, 9, 4А, 1, 8, 13, 2, 11, 14, 5, 4; Александър I-ви 1, 11, 7, 2, 6, 3, 5, 10, 13, 15, 17, 19, 8; Александър Стамболийски 20, 34, 36, 39, 40, 31, 22, 24, 33, 37, 25, 41, 42, 38, 32, 26, 27, 8; Братя Миладинови 10, 13, 18, 26, 21, 17, 22, 15, 24, 12, 34, 27, 36, 35, 33, 31; Васил Друмев 1, 4, 2, 1; Васил Коларов 18, 34, 24, 32, 20, 30, 46, 64, 58, 11, 72, 86, 68, 84, 80, 60, 44, 62, 76, 54, 90, 70, 40, 14, 8, 1 Изход Оряхово, 9, 6, 3, 5, 7, 121, 104, 114, 116, 92, 32, 120 1, 144, 118, 1, 100, 106, 56, 102, 110; Вела Пеева 28, 14, 17, 9, 24, 1, 12, 26, 21, 36, 3, 6, 2, 16, 8, 13, 20, 10, 11, 4, 22; Гео Милев 34, 28, 13, 7, 3, 19, 22, 29, 27, 31, 4, 24, 15, 21, 26, 2; Дунав 12, 16, 10, 14, 6; Извън Регулацията Искър 12, 14, 13, 16, 5, 3, 7; Йонко Милев 5, 1, 7, 3, 7, 8, 9, 8, 11, 4, 2, 6; Йордан Лютибродски 2, 18, 5, 22, 16, 4, 7, 3, 30, 1; Йордан Юнчев 1, 9, 7, 20, 16, 12, 2, 18, 5, 11, 15, 14, 22, 17, 8, 3; Кирил и Методий 78, 33, 17, 31, 48, 36, 86, 76, 70, 47, 58, 61, 37, 43, 62, 59, 38, 57, 40, 39, 82, 25, 53, 55, 54, 42, 71, 44, 63, 49, 68, 1, 20, 7, 24, 4, 6, 10, 14, 12, 8; Ленин 87, 93, 89, 78, 5, 77, 80, 1, 91, 3/Военен/, 82, 82 3, 46, 48, 50, 23, 25, 30, 42, 65, 32, 43, 38, 51, 52, 57, 34, 47, 41, 56, 45, 36, 8А, 29, 37, 35, 33, 44, 61, 11, 13, 8, 24, 1, 11А, 10, 12, 16, 31, 19, 26, 9, 14, 21, 73, 77, 79, 70, 62, 60, 83, 64, 71, 81, 58, 69, 75; Маршал Бирюзов 9, 1, 6, 5, 16; Местност падината ПС; Мур 5, 2; Оборище 3, 4, 13, 6, 1; Огоста 2, 7, 3, 1, 9; Паисий Хилендарски 4, 16, 223, 14, 3, 8, 4, 22, 213, 10, 12, 2 213, 18, 6, 7, 2, 2; Петко Р. Славейков Рила 3, 7, 5, 15, 1, 8, 11, 4; Скът 1, 8, 5, 4; Стара планина 10, 2, 6, 7, 5; Стефан Караджа 15, 24, 19, 16, 21, 17, 11, 22, 14, 2; Христо Ботев 36, 8, 42, 27, 7, 9, 29, 6, 35, 37, 28, 3, 52, 26, 25, 44, 33, 19, 1, 4, 30, 21, 10, 50; Юрий Гагарин 16, 22, 8, 11, 24, 18, 10, 13, 6, 25, 4, 3; Яким Деспотов 20, 2, 18, 22, 6, 1, 8, 4, 10; 223 223, ТП № 5 Рк № 1-Бензиностанция

На 25.04.2017 г. /09:00 - 17:30 ч./ - Гложене, Общ. Козлодуй Акация 12, 10, 2А, 9, 4А, 1, 8, 13, 2, 11, 14, 5, 4; Александър I-ви 1, 11, 7, 2, 6, 3, 5, 10, 13, 15, 17, 19, 8; Александър Стамболийски 20, 34, 36, 39, 40, 31, 22, 24, 33, 37, 25, 41, 42, 38, 32, 26, 27, 8; Братя Миладинови 10, 13, 18, 26, 21, 17, 22, 15, 24, 12, 34, 27, 36, 35, 33, 31; Васил Друмев 1, 4, 2, 1; Васил Коларов 18, 34, 24, 32, 20, 30, 46, 64, 58, 11, 72, 86, 68, 84, 80, 60, 44, 62, 76, 54, 90, 70, 40, 14, 8, 1 Изход Оряхово, 9, 6, 3, 5, 7, 121, 104, 114, 116, 92, 32, 120 1, 144, 118, 1, 100, 106, 56, 102, 110; Вела Пеева 28, 14, 17, 9, 24, 1, 12, 26, 21, 36, 3, 6, 2, 16, 8, 13, 20, 10, 11, 4, 22; Гео Милев 34, 28, 13, 7, 3, 19, 22, 29, 27, 31, 4, 24, 15, 21, 26, 2; Дунав 12, 16, 10, 14, 6; Извън Регулацията Искър 12, 14, 13, 16, 5, 3, 7; Йонко Милев 5, 1, 7, 3, 7, 8, 9, 8, 11, 4, 2, 6; Йордан Лютибродски 2, 18, 5, 22, 16, 4, 7, 3, 30, 1; Йордан Юнчев 1, 9, 7, 20, 16, 12, 2, 18, 5, 11, 15, 14, 22, 17, 8, 3; Кирил и Методий 78, 33, 17, 31, 48, 36, 86, 76, 70, 47, 58, 61, 37, 43, 62, 59, 38, 57, 40, 39, 82, 25, 53, 55, 54, 42, 71, 44, 63, 49, 68, 1, 20, 7, 24, 4, 6, 10, 14, 12, 8; Ленин 87, 93, 89, 78, 5, 77, 80, 1, 91, 3/Военен/, 82, 82 3, 46, 48, 50, 23, 25, 30, 42, 65, 32, 43, 38, 51, 52, 57, 34, 47, 41, 56, 45, 36, 8А, 29, 37, 35, 33, 44, 61, 11, 13, 8, 24, 1, 11А, 10, 12, 16, 31, 19, 26, 9, 14, 21, 73, 77, 79, 70, 62, 60, 83, 64, 71, 81, 58, 69, 75; Маршал Бирюзов 9, 1, 6, 5, 16; Местност падината ПС; Мур 5, 2; Оборище 3, 4, 13, 6, 1; Огоста 2, 7, 3, 1, 9; Паисий Хилендарски 4, 16, 223, 14, 3, 8, 4, 22, 213, 10, 12, 2 213, 18, 6, 7, 2, 2; Петко Р. Славейков Рила 3, 7, 5, 15, 1, 8, 11, 4; Скът 1, 8, 5, 4; Стара планина 10, 2, 6, 7, 5; Стефан Караджа 15, 24, 19, 16, 21, 17, 11, 22, 14, 2; Христо Ботев 36, 8, 42, 27, 7, 9, 29, 6, 35, 37, 28, 3, 52, 26, 25, 44, 33, 19, 1, 4, 30, 21, 10, 50; Юрий Гагарин 16, 22, 8, 11, 24, 18, 10, 13, 6, 25, 4, 3; Яким Деспотов 20, 2, 18, 22, 6, 1, 8, 4, 10; 223 223, ТП № 5 Рк № 1-Бензиностанция

На 25.04.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Мизия Вела Пискова 6, 10, 7; Гаврил Генов 4, 2, 7, 6, 9, 13, 1, 3, 5, 20; Гаврил Георгиев 9, 1, 15, 6, 7, 4; Дико Илиев 15, 25, 26, 18; Петър Атанасов 9; Сергей Румянцев 5, 27, 19, 9, 11, 1, 25, 17, 13, 3, 23, 15, 21; Тоно Петров 2, 3, 5, 7; Филип Тотю 2; Цанко Церковски 5, 4, 30, 1, 13, 9, 12, 17, 24, 25, 3, 19, 7, 21, 10, 6, 20, 16, 14; Шипка 25, 23; Яне Сандански 2; Рт Нн ТП № 1

На 27.04.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Мизия Рт Нн МТП № 1С-во; Сараево; Бачо Киро 7, 1, 3, 9; Безименна Дозиметричен Пост; Васил Левски 1, 6; Елин Пелин 6, 8, 10; Иван Вазов 23, 21, 3, 2, 13; Хаджи Димитър 10; Христо Ботев 16, 25, 14, 36, 26, 37, 27, Рт Нн МТП № 1С-во, 34, Рт Нн МТП № 1, 20, 9, 42, 40, 23, 22, 3, 17, 28, 24, 21, 31, 30; Хърлец; 9-ти септември 23, 27, 21, 17, 20, 10, 25, 18, 14, 16, 22, 15, 19, 7, 4, 2, 8, 6; Августа 2, 12, 6, 11, 4, 9, 8, 10, 7; Безименна Метеорологична станция; Георги Бенковски 11, 14, 3А, 8, 7, 16, 15, 1, 3, 2, 9, 4; Георги Димитров 41, 63, 44, 60, 64, 48, 52, 43, 46, 54, 59, 58, 51, 56, 47, 53, 65, 50; Георги С. Раковски 22, 26, 24, 10, 14, 8, 7, 3, 16, 13, 18, 4, 11, 1, 2, 5, 9, 6, 12; Иван Нивянин 4; Йорданка Чанкова 5, 3, 1, 13, 9, 7; Калето 7, 2, 1, 3; Кап. Петко Войвода 43, 46, 50, 35, 45, 44, 47, 28, 4, 2; Кирил и Методий 2, 4, 17, 13, 5, 3, 7, 11, 1; Кольо Фичето 10, 27, 16, 23, 20, 6, 4, 14, 8, 18, 25, 9, 15; Морава 4, 1, 2, 6; Мусала 7, 3, 6; Пейо Яворов 5, 6, 8, 2; Хаджи Димитър 6; Яне Сандански 3; ТП № 7 Рк № 1

Община Оряхово    

На 24.04.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Оряхово Анжело 2; Васил Петлешков 33, 22, 18, 31, 28, 11, 10, Рт ТП № 12, 25, 65, 14; Ген. Тотлебен 22, 25, 19, 27, 23, 15, 16, 9, 20, 13, 12, 31, 10, 29, 3, 7, 28, 14, 6, 26, 17, 18, 30, 5, 4, 11, 8, 1, 21, 35, 2; Иван Вазов 33, 36; Проф. Петко Стоянов 10, 11, 27, 1, 22, 7, 13, 4, 28, 21, 3, 17, 71, 2; Радецки 12, 18, 17, 19, 10, 4, 30, 32, 22, 36, 9, 50, 29, 39, 42, 3, 1, 21, 25, 47, 35, 41, 44, 23, 54, 53, 14, 37, 49, 6, 20, 2, 52, 34, 15, 8, 26, 13, 51, 11, 16, 45, 46, 38, 40, 28, 33, 7, 24, 43, 56; Христо Смирненски 55; Юрий Гагарин 64, 45, 51, 50, 42, 52, 63, 44, 56, 61, 54, 55, 49, 47, 62, 48

На 25.04.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Оряхово Анжело 2; Васил Петлешков 33, 22, 18, 31, 28, 11, 10, Рт ТП № 12, 25, 65, 14; Ген. Тотлебен 22, 25, 19, 27, 23, 15, 16, 9, 20, 13, 12, 31, 10, 29, 3, 7, 28, 14, 6, 26, 17, 18, 30, 5, 4, 11, 8, 1, 21, 35, 2; Иван Вазов 33, 36; Проф. Петко Стоянов 10, 11, 27, 1, 22, 7, 13, 4, 28, 21, 3, 17, 71, 2; Радецки 12, 18, 17, 19, 10, 4, 30, 32, 22, 36, 9, 50, 29, 39, 42, 3, 1, 21, 25, 47, 35, 41, 44, 23, 54, 53, 14, 37, 49, 6, 20, 2, 52, 34, 15, 8, 26, 13, 51, 11, 16, 45, 46, 38, 40, 28, 33, 7, 24, 43, 56; Христо Смирненски 55; Юрий Гагарин 64, 45, 51, 50, 42, 52, 63, 44, 56, 61, 54, 55, 49, 47, 62, 48

На 26.04.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Оряхово Анжело 2; Васил Петлешков 33, 22, 18, 31, 28, 11, 10, Рт ТП № 12, 25, 65, 14; Ген. Тотлебен 22, 25, 19, 27, 23, 15, 16, 9, 20, 13, 12, 31, 10, 29, 3, 7, 28, 14, 6, 26, 17, 18, 30, 5, 4, 11, 8, 1, 21, 35, 2; Иван Вазов 33, 36; Проф. Петко Стоянов 10, 11, 27, 1, 22, 7, 13, 4, 28, 21, 3, 17, 71, 2; Радецки 12, 18, 17, 19, 10, 4, 30, 32, 22, 36, 9, 50, 29, 39, 42, 3, 1, 21, 25, 47, 35, 41, 44, 23, 54, 53, 14, 37, 49, 6, 20, 2, 52, 34, 15, 8, 26, 13, 51, 11, 16, 45, 46, 38, 40, 28, 33, 7, 24, 43, 56; Христо Смирненски 55; Юрий Гагарин 64, 45, 51, 50, 42, 52, 63, 44, 56, 61, 54, 55, 49, 47, 62, 48

На 27.04.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Оряхово Анжело 2; Васил Петлешков 33, 22, 18, 31, 28, 11, 10, Рт ТП № 12, 25, 65, 14; Ген. Тотлебен 22, 25, 19, 27, 23, 15, 16, 9, 20, 13, 12, 31, 10, 29, 3, 7, 28, 14, 6, 26, 17, 18, 30, 5, 4, 11, 8, 1, 21, 35, 2; Иван Вазов 33, 36; Проф. Петко Стоянов 10, 11, 27, 1, 22, 7, 13, 4, 28, 21, 3, 17, 71, 2; Радецки 12, 18, 17, 19, 10, 4, 30, 32, 22, 36, 9, 50, 29, 39, 42, 3, 1, 21, 25, 47, 35, 41, 44, 23, 54, 53, 14, 37, 49, 6, 20, 2, 52, 34, 15, 8, 26, 13, 51, 11, 16, 45, 46, 38, 40, 28, 33, 7, 24, 43, 56; Христо Смирненски 55; Юрий Гагарин 64, 45, 51, 50, 42, 52, 63, 44, 56, 61, 54, 55, 49, 47, 62, 48

На 28.04.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Оряхово Анжело 2; Васил Петлешков 33, 22, 18, 31, 28, 11, 10, Рт ТП № 12, 25, 65, 14; Ген. Тотлебен 22, 25, 19, 27, 23, 15, 16, 9, 20, 13, 12, 31, 10, 29, 3, 7, 28, 14, 6, 26, 17, 18, 30, 5, 4, 11, 8, 1, 21, 35, 2; Иван Вазов 33, 36; Проф. Петко Стоянов 10, 11, 27, 1, 22, 7, 13, 4, 28, 21, 3, 17, 71, 2; Радецки 12, 18, 17, 19, 10, 4, 30, 32, 22, 36, 9, 50, 29, 39, 42, 3, 1, 21, 25, 47, 35, 41, 44, 23, 54, 53, 14, 37, 49, 6, 20, 2, 52, 34, 15, 8, 26, 13, 51, 11, 16, 45, 46, 38, 40, 28, 33, 7, 24, 43, 56; Христо Смирненски 55; ул. „Юрий Гагарин“ № № 64, 45, 51, 50, 42, 52, 63, 44, 56, 61, 54, 55, 49, 47, 62, 48.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.
2017-04-24 11:07:31