ЧЕЗ

ЧЕЗ - планови прекъсвания

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 26 - 30 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Област Враца 

      Община Бяла Слатина  

На 26.06.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Бяла Слатина Георги С.  Раковски 39а, 62, 66, 52, 37, 41, 61, 51, 70, 43, 59, 72, 58, 55, 53, 68, 50, 64, 49, 57, 60, 45, 74; Елин Пелин 1, 4, 2, 3; Здравец 3, 6, 1, 12, 8, 4, 10; Златия 67, 73, 63, 69, 59, 77, 45, 57, 53, 61, 65, 75, 55, 49, 81, 51, 79, 43, 71, 47; Кръстовище Златия и Г. Раковски Ломска 16а, 26, 28, 24, 22, 20, 62а; Любен Каравелов 72, 70, 65, 76, 74, 63; Мир 16; Пирин 4, 5, 10, 2, 1, 9, 7, 6, 8, 3; Родопи 32, 40, 36, 50, 30, 52, 38, 34, 48, 46а, 44, 42; Росица 5а, 8; Сердика 6, 5; Солунска 14, 16, 20, 23, 19, 18, 15, 21, 12, 17; Средец 16, 5, 14, 7, 10, 4, 2, 6, 12, 1, 3, 8; Тодор Каблешков 65, 90, 81а, 80, 85, 67, 81, 71, 82, 83, 75, 94, 96, 84, 92, 88, 73, 69, 98, 79, 77

На 27.06.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Бяла Слатина Георги С.  Раковски 39а, 62, 66, 52, 37, 41, 61, 51, 70, 43, 59, 72, 58, 55, 53, 68, 50, 64, 49, 57, 60, 45, 74; Елин Пелин 1, 4, 2, 3; Здравец 3, 6, 1, 12, 8, 4, 10; Златия 67, 73, 63, 69, 59, 77, 45, 57, 53, 61, 65, 75, 55, 49, 81, 51, 79, 43, 71, 47; Кръстовище Златия и Г. Раковски Ломска 16а, 26, 28, 24, 22, 20, 62а; Любен Каравелов 72, 70, 65, 76, 74, 63; Мир 16; Пирин 4, 5, 10, 2, 1, 9, 7, 6, 8, 3; Родопи 32, 40, 36, 50, 30, 52, 38, 34, 48, 46а, 44, 42; Росица 5а, 8; Сердика 6, 5; Солунска 14, 16, 20, 23, 19, 18, 15, 21, 12, 17; Средец 16, 5, 14, 7, 10, 4, 2, 6, 12, 1, 3, 8; Тодор Каблешков 65, 90, 81а, 80, 85, 67, 81, 71, 82, 83, 75, 94, 96, 84, 92, 88, 73, 69, 98, 79, 77

На 28.06.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Бяла Слатина Георги С.  Раковски 39а, 62, 66, 52, 37, 41, 61, 51, 70, 43, 59, 72, 58, 55, 53, 68, 50, 64, 49, 57, 60, 45, 74; Елин Пелин 1, 4, 2, 3; Здравец 3, 6, 1, 12, 8, 4, 10; Златия 67, 73, 63, 69, 59, 77, 45, 57, 53, 61, 65, 75, 55, 49, 81, 51, 79, 43, 71, 47; Кръстовище Златия и Г. Раковски Ломска 16а, 26, 28, 24, 22, 20, 62а; Любен Каравелов 72, 70, 65, 76, 74, 63; Мир 16; Пирин 4, 5, 10, 2, 1, 9, 7, 6, 8, 3; Родопи 32, 40, 36, 50, 30, 52, 38, 34, 48, 46а, 44, 42; Росица 5а, 8; Сердика 6, 5; Солунска 14, 16, 20, 23, 19, 18, 15, 21, 12, 17; Средец 16, 5, 14, 7, 10, 4, 2, 6, 12, 1, 3, 8; Тодор Каблешков 65, 90, 81а, 80, 85, 67, 81, 71, 82, 83, 75, 94, 96, 84, 92, 88, 73, 69, 98, 79, 77

На 29.06.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Бяла Слатина Георги С.  Раковски 39а, 62, 66, 52, 37, 41, 61, 51, 70, 43, 59, 72, 58, 55, 53, 68, 50, 64, 49, 57, 60, 45, 74; Елин Пелин 1, 4, 2, 3; Здравец 3, 6, 1, 12, 8, 4, 10; Златия 67, 73, 63, 69, 59, 77, 45, 57, 53, 61, 65, 75, 55, 49, 81, 51, 79, 43, 71, 47; Кръстовище Златия и Г. Раковски Ломска 16а, 26, 28, 24, 22, 20, 62а; Любен Каравелов 72, 70, 65, 76, 74, 63; Мир 16; Пирин 4, 5, 10, 2, 1, 9, 7, 6, 8, 3; Родопи 32, 40, 36, 50, 30, 52, 38, 34, 48, 46а, 44, 42; Росица 5а, 8; Сердика 6, 5; Солунска 14, 16, 20, 23, 19, 18, 15, 21, 12, 17; Средец 16, 5, 14, 7, 10, 4, 2, 6, 12, 1, 3, 8; Тодор Каблешков 65, 90, 81а, 80, 85, 67, 81, 71, 82, 83, 75, 94, 96, 84, 92, 88, 73, 69, 98, 79, 77

На 30.06.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Бяла Слатина Георги С.  Раковски 39а, 62, 66, 52, 37, 41, 61, 51, 70, 43, 59, 72, 58, 55, 53, 68, 50, 64, 49, 57, 60, 45, 74; Елин Пелин 1, 4, 2, 3; Здравец 3, 6, 1, 12, 8, 4, 10; Златия 67, 73, 63, 69, 59, 77, 45, 57, 53, 61, 65, 75, 55, 49, 81, 51, 79, 43, 71, 47; Кръстовище Златия и Г. Раковски Ломска 16а, 26, 28, 24, 22, 20, 62а; Любен Каравелов 72, 70, 65, 76, 74, 63; Мир 16; Пирин 4, 5, 10, 2, 1, 9, 7, 6, 8, 3; Родопи 32, 40, 36, 50, 30, 52, 38, 34, 48, 46а, 44, 42; Росица 5а, 8; Сердика 6, 5; Солунска 14, 16, 20, 23, 19, 18, 15, 21, 12, 17; Средец 16, 5, 14, 7, 10, 4, 2, 6, 12, 1, 3, 8; Тодор Каблешков 65, 90, 81а, 80, 85, 67, 81, 71, 82, 83, 75, 94, 96, 84, 92, 88, 73, 69, 98, 79, 77

       Община Враца  

На 27.06.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Враца Демокрация 10, 11, 6, 9, 12, 4, 14, 7, 8, 14, 2, 10; Морава 8, 6; Никола Войводов 13, 9, 15, 11, 15, 13; Стоян Заимов 83

На 27.06.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Враца Демокрация 2, 2 Таван; Иванка Ботева 26, 32, 30, 26 Офис 3; Иванчо Цветков 14; Кръстьо Българията 10, 9, 11, 1, 12, 6, 3, 4, 7, 5, 13, 8, 2, 15; Св.  Софроний Врачански 22; Св. Св. Кирил и Методий 38; Софроний Врачански 38, 23, 29, 32, 30, 26, 28, 36, 25, 34, 24, 27, 23 С

На 28.06.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Бели Извор 9-ти Септември 31, 2, 27, 21, 16, 14, 15, 10, 5, 18, 8, 15а, 3, 20, 26, 12, 2, 13, 22, 28, 1, 11, 36, 32, 34; Александър Стамболийски 20, 11, 9, 8, 2а ТП Бубарска Станция, 24, 6, 18, 4а, 1, 3, 14, 4, 1б; Ален Мак 7, 6, 13, 9, 3, 1, 10, 18, 2; Безименна Божур 10, 3, 7, 1, 5, 4, 8; Бузлуджа 3, 17, 11, 25, 4, 29, 15, 27, 21, 19, 9, 7, 13, 1, 31, 23; Васил Левски 2, 7, 8, 5, 12, 1; Вела Пеева 8, 3, 5, 2; Витиня 4, 2; Вратица 5, 3, 7, 1; Гаврил Генов 38, 13, 32, 10, 1, 6, 16, 8, 2а, 15, 26, 40, 12, 34, 5, 21, 3а, 2, 36, 4, 28; Ген.  Столетов 31, 35, 9, 29, 15, 17, 1, 11, 37, 25, 13а, 5, 3, 47, 7, 41, 19, 21, 39, 33; Гео Милев 6, 3, 7, 20, 15, 4, 16, 10, 12, 8, 11, 13, 2; Георги Димитров 32, 9, 20, 7, 10, 16, 24, 34, 8, 2, 4, 13, 11, 28, 14, 6; Драва 11, 17, 13, 14, 15, 12, 1, 3, 7; Дунав 44, 20, 28, 32, 22, 12, 2, 14, 16, 8, 8а, 46, 26, 34, 1; Еверест 1, 2, 10, 8, 6, 7, 3, 4, 5; Здравец 8, 3, 5, 2, 4, 10; Иван Вазов 25, 17, 1, 7, 36, 5, 34, 12, 8, 23, 13, 14, 21, 9, 22, 32, 20, 26, 18, 10, 20а, 4, 15, 3, 30; Извор 6, 8, 1, 3, 2, 4; Извън Регулация Лозя; Кокиче 2, 1, 14, 18, 54, 56, 50, 46, 34, 38, 58, 22, 44, 20, 36, 26, 52, 42, 24; Лазар Белорешки 11, 16, 5, 4, 4а, 3, 9, 12, 23, 2, 10, 21, 14, 2а, 7; Леденика 2; Мир 6, 8, 4, 10, 1, 27, 25, 18; Никола Вапцаров 3, 6, 4, 13, 2, 12, 5, 11, 24, 28, 26, 10, 16, 8, 9, 7; Никола Марков-Колката 7, 5, 1, 9; Оборище 11, 3, 7, 8, 13, 4, 12, 10, 2, 1, 5; Път Е 79 Речка 8, 7, 9, 1, 10; Роза 2, 1; Христо Ботев 34, 32, 5, 10, 1, 7, 19, 12, 27, 3, 15, 18, 13, 2, 9, 30, 17, 24, 4, 28, 16, 23, 14, 26; Цар Калоян 13а, 4, 7, 5, 11, 8, 13, 1, 2, 20, 47а, 55, 52, 46, 36, 50, 41, 19, 33, 59, 34, 42, 44, 37, 21, 48, 23, 24, 25, 26, 43, 47, 39, 57, 32; Юрий Гагарин 13, 11, 1, 8, 3, 2, Блок 2, 3; Власатица; Ален Мак 6, 4, 2; Байкал 1; Батак 2, 1, 5; Васил Левски 2, 9, 4, 14, 7, 12, 6, 5, 10; Волга 2, 10, 4, 3, 12, 1; Гаврил Генов 2, 10, 11, 12; Ген.  Столетов 9, 7, 6, 1, 3, 5, 4, 8; Георги Димитров 26, 32, 15, 1, 34, 50, 5, 46, 19, 42, 28, 16, 17, 36, 44, 30, 24, 8, 1, 22, 13, 15, 4, 7, 2, 9, 16, 20, 3, 5, 10, 17, 12, 18, 6; Драва 6, 3, 4, 1; Дунав 3, 7; Здравец 12, 4, 2, 8; Искър 03, 4, 2, 10, 8, 1; Кирил и Методий 13, 6, 3, 9, 7, 4, 11, 1, 10, 8, 2, 5, 17; Ленин 5, 2, 11, 14, 4, 1, 17, 9, 16, 13, 24, 22, 28, 3, 15, 18, 6, 12, 26, 10, 8, 20; Люлин 19; Река Амур 4, 2; Река Лева 2; Хаджи Димитър 3, 8, 10, 2, 5, 4; Христо Ботев 14, 16, 24, 28; Шипка 8, 10, 6, 1, 4, 2; Враца; 28-Ми Октомври 1 Млекокооп; Ален Мак 4, 3, 2, 6, 1; Безименна ТП Члк; Бистрец Уо; Бистрица-Б 16, 14, 8, 10, 4, 18, 12, 2, 6; Ботева Поляна 3, 6, 16, 11, 12, 1, 5, 14, 4, 2, 8, 7, Складова База Унатрейд Еоод, 18, 15, 10, 17, 13, 9; Ботуня 12б, 2, 8, 12, 6, 10, 14, 4; Вишня 8, 2, 4, 6; Гаврил Бистричанин 47; Герена 4, 8, 2, 1, 14, 3, 6, 12, 10, 16; Джуджан 5, 6, 11, 8, 7, 3, 4, 2; Дъб 6а, 8 В, 2, 6, 1, 8, 4, 5; Извор 2, 1а, 17, 4, 19а, 13, 9, 7а, 15, 3, 5, 21, 11, 19, 7; Илинден 1; Индустриална Цех; Камарата /Кв.  Кулата/1, 2, 8, 12, 14, 4, 6; Касината 19, 16, 20, 21, 18, 23; Кокиче 2; Кокиче-К 4, 2, 6; Кулата 6 2, УПИ I, Кв.  4, 5 2, 1; Купена 4, 3, 1, 7, 2, 5, 9, 11; Лозарска 34., 5; Лопушанска Дружина 8, 2, 6, 10, 9, 15, 5, 7, 3, 12, 13, 4, 2а, 11; Манастирска 44, 50, 48, 46; Мир 17, 19, 16, 5, 7, 11, 29, 9, 8, 12, 25, 13, 23, 14, 3, 18, 10, 1, 27, 21, 20, 15, 2; Мътница 27, 36, 25, 33, 31, 29; Орешака 7, 11, 19, 13, 15, 24 2, 24, 2, 50., 5, 4, 3, 6, 2, 18, 10, 12, 14, 8, 16, 1; Полков /Кв. Кулата/ 3, 2; Пълковица 1 А, 1; Първа Улица 4, 2, 6, 3, 1, 5; Ритлите 4, 17, 5, 1, 7, 6, 9, 9а, 8, 13, 2; Роза 4, 8, 4, 7, 1, 3, 2, 11, 9, 6; Сениче 6, 7, 6, 2, 5, 1, 4, 3; Славов Дол 25; Стоян Орловски 31, 41, 52, 50, 29, 37, 33, 35, 46, 48, 39, 58, 54, 56; Стоян Ц.  Даскалов Суходолска 11, 13, 7, 9; Хранително-Вкусова Зона Кв. Бистрец М. Метилявица, Стопански Двор Кв. Кулата, М. Умарски Бряг; Нефела; Акад.  Иван Ценов 15, 19, . 3, 16, 5., 23, 7., 2, 18, 3, 14; Безименна 1., 2; Божур 5, 4, 8, 10, 6, 7, 1, 3, 2; Бузлуджа 1, 5, 3., 17; Васил Левски 19, 14, . 7, 5, 4, 11., 12., 16, 6, 29, 8, 27, 1а, . 13, 33, 10, 31, 13, 3, 11; Витоша 1, 19, 5, 9., 14, 14., 22, 15, 2, 9, 13, 11; Георги Бенковски 11, . 5, 7, 10, 4, . 11, . 3; Георги Димитров 3, 12, 2, 13, 10, 8, 6, 5, 9, 15, 4, 1, 14, 19, 26, 23, . 17, 17, 29, . 25, 25, . 27, 32; Кольо Фичето 25, 7, 3, 23., 5, 13, 15, 21., 11, 10, . 3, 21, 12, 3., 9; Люлин . 14, 8, 18., 14, 12, 3, 2, 16, 1, 20; Милко Ангелов 2; Мир 11, . 12, 18, 6, 14, 8, 3, 9, 10, 4., 7, 25, 18, . 15, 14, 25., 27., 15, 16, 31; Околовръстен Път Пролет 5, 2, 9, 3; Речка 1, . 1, 4; Студен Извор 21, 1, 5, 13; Хан Аспарух 11, 5, 17., 7; Христо Ботев 25, 27, 33, . 11, 33., 1, 8, 19, 17, 4, 2, . 1, . 15, . 12, 26, 7, 28., 30, 16, 12., 20, 3, 10., 43, 12, 31, 22, 24; Цар Калоян 9, 3, 1

На 29.06.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Враца Ален Мак 1, 2, 3, 4, 6, 12, 4, 5, 7, 10, 8, 9; Безименна ТП Свежест-Хим. Чист; Бистрец Уо Мачтов Тп, Лозята, 10, Кметство, Уо, 7, Кв. Бистрец, Пс, Уо, Пс, Уо; Бистрешко Шосе 3 Затвора-Парова Централа, 3 Администрация На Затвора, 3 Жилища В Района На Затвора; Бистрица-Б 16, 4, 14, 8, 10, 6, 12, 2, 18, 1, 3, 34 Кв. Бистрец, 1а; Блокове На Противочумен Инст.  Бориките 4, 5, 6, 1, 3, 8, 2; Боровица 3, 1, 4, 2, 6; Ботуня 8, 12б, 14, 6, 4, 12, 10, 2; Гаврил Бистричанин 47, 21, 17, 19, 4, 1, 3, 7, 6, 2, 9, 15, 11, 5, 44, 34, 29, 36, 26, 32, 50, 57, 39, 30, 31, 59, 27, 46, 41, 45, 24, 37, 38, 28, 33, 40, 35, 49, 25, 47, 61, 53, 48, 55, 42, 51, 22, 4; Дружба 23, 3, 1; Еделвайс 15, 17, 3, 8, 2, 5, 10, 6, 4, 1; Езерото 4, 6, 5, 10, 1, 3, 8, 7, 2; Илинден 2, 4, 2, . ., 2, 1, 3, 5, 4, 2; Индустриална Промишлена Зона; Калето 19, 6, 13, 4, 1, 3, 10а Кв.  Бистрец, 11, 14, 14 А, 5, 7, 17, 16, 2, 15, 10, 9, 12, 8; Касината 8, 13, 6, 7, 15, 4, 14, 11, 9, 10, 5, 12, 17, 8а, 14 А, 3, 1, 23, 18, 20, 19, 21, 16; Кв.  Бистрец, М.  Чудна Люляците-Б 17, 21, 15, 13, 12, 10, 5, 3, 6, 2, 7, 11, 9, 8, 4, 1; Маджар 2, 4, 1, 6; Манастирска 48, 44, 50, 46, 14, 10, 8, 27, 12, 20, 18, 25, 16, 23, 26, 44, 29, 38, 31, 35, 22, 32, 40, 39, 30, 42, 33, 36, 24, 34, 37, 2, 3, 5, 13, 15, 11, 6, 8, 4, 9, 19, 17, 7; Мътница 36, 33, 25, 29, 31, 27, 1, 19, 4, 7, 26, 12, 34, 21, 2, 5, 3, 8, 25, 24, 23, 6, 28, 20, 13, 38, 11, 10, 15, 32, 22, 18, 30; Радовене 18, 20, 7, 26, 10, 8, 1, 12, 14, 3, 16, 5, 4, 6; Рила 2, 4, 1; Рула 5, 3; Скът 4, 2; Славов Дол 11, 15, 56, 5, 3, 1, 7, 17, 13, 9, 21, 19, 23, 25; Сливница 2, 8, 4, 6, 1, 5, 7; Стоян Орловски 37, 35, 29, 54, 50, 58, 48, 46, 39, 56, 41, 31, 52, 33, 22, 23, 16, 20, 18, 19, 25, 3, 15, 30, 34, 40, 28, 38, 27, 32, 26, 44, 36, 31, 42, 29, 1, 4, 7, 10, 2, 11, 8, 3, 9, 5; Студен Извор 5, 15, 21, 25, 33, 9, 6, 14, 8-А, 19, 31, 8, 29, 27, 7, 12, 11, 3а, 4, 10, 17, 13, 23, 2, 1, 3; Студил 17а, 19, 17, 5, 1, 11, 4, 13, 3, 9, 7, 15, 2; Суходолска 11, 13, 9, 7, 1, 3, 5, 2; УПИ 8, 19, 31 Хранително-Вкусова Зона Чудна 11, 18, 10, 14, 6, 8, 16, 13, 13 А, 12, 5, Автоцентър и Автокъща, 9, 20, 7, 2, 4, 1; Западна Пром.  Зона, Кв. Бистрец М. Метилявица, Кв.  Бистрец, Мест.  Чудна, Местност Чудна

На 30.06.2017 г. /14:45 - 15:00 ч./ - Враца 28-Ми Октомври 1; Авлига 1; Безименна Почивна База Оазис; Вилна Зона Врачански Балкан вила АЕЦ; Илинден Местност Рудник Плакалница Пс; Згориград; Ученически Колони

На 30.06.2017 г. /10:00 - 10:15 ч./ - Враца 28-Ми Октомври 1; Авлига 1; Безименна Почивна База Оазис; Вилна Зона Врачански Балкан вила АЕЦ; Илинден Местност Рудник Плакалница Пс; Згориград; Ученически Колони

На 30.06.2017 г. /10:00 - 14:45 ч./ - Враца 28-Ми Октомври 1; Авлига 1; Безименна Почивна База Оазис; Вилна Зона Врачански Балкан вила АЕЦ; Згориград; Ученически Колони

       Община Мездра  

На 28.06.2017 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Мездра Александър Стамболийски 81, 93, 95, 75, 97, 85, 83, 103, 89, 101, 91, 87; Баданец . 4, 2, 4, 4; Динко Петров Дърманско Шосе 7, 11, 13; Индустриална 21, 11, 13, 1 Хидрофор Лещака, 9, 17, 7, до Бл.  Леденик №1, до Бл. Леденик 1, 9, . 23, 23, 23; Каменица 2, 1; Марин Дринов 3, 5, 2; Пред Общински Пазар - Мездра Софроний Врачански 6а, ", 9 А, 3, 4, 2, 10, 16, 9, 10а, 1, 8, 6, 14, 5, 12; Христо Ботев 81, 101, . 101, 85, 99, 101 А, 109, 93, 107, . 93, 97, 103, 115, 111, 91, 89, 90, 81 2, 113, . 38, 42, 47, 46, 43 2, 48, 52, 39, 43, 35, 45, 40, 43 Химик, 43 Химик 2, 55, 44, 41, 38, 4 Химик 2, 49, 60, . 59, 56, 53, 49, 54, 57, 58, 55., 55а, . 51, . 53, 51, 61, 55, 59, . 52, 52, 62, 65, 2, 61, 64, 77, 66, 63, 68, 84, 72, 80, 76, Леденик 3, 77, 76а, 74, 83; Янко Сакъзов 4 1, 4а Жск Динко Петров, 4 3, 6 1, . 4 3, 4 А, . 6 1, 2, 4 2; Местност Моста

На 28.06.2017 г. /08:45 - 09:15 ч./ - Мездра Александър Стамболийски 81, 93, 95, 75, 97, 85, 83, 103, 89, 101, 91, 87; Баданец . 4, 2, 4, 4; Динко Петров Дърманско Шосе 7, 11, 13; Индустриална 21, 11, 13, 1 Хидрофор Лещака, 9, 17, 7, до Бл.  Леденик №1, до Бл. Леденик 1, 9, . 23, 23, 23; Каменица 2, 1; Марин Дринов 3, 5, 2; Пред Общински Пазар - Мездра Софроний Врачански 6а, ", 9 А, 3, 4, 2, 10, 16, 9, 10а, 1, 8, 6, 14, 5, 12; Христо Ботев 81, 101, . 101, 85, 99, 101 А, 109, 93, 107, . 93, 97, 103, 115, 111, 91, 89, 90, 81 2, 113, . 38, 42, 47, 46, 43 2, 48, 52, 39, 43, 35, 45, 40, 43 Химик, 43 Химик 2, 55, 44, 41, 38, 4 Химик 2, 49, 60, . 59, 56, 53, 49, 54, 57, 58, 55., 55а, . 51, . 53, 51, 61, 55, 59, . 52, 52, 62, 65, 2, 61, 64, 77, 66, 63, 68, 84, 72, 80, 76, Леденик 3, 77, 76а, 74, 83; Янко Сакъзов 4 1, 4а Жск Динко Петров, 4 3, 6 1, . 4 3, 4 А, . 6 1, 2, 4 2; Местност Моста

На 28.06.2017 г. /09:15 - 15:30 ч./ - Мездра Александър Стамболийски 81, 93, 95, 75, 97, 85, 83, 103, 89, 101, 91, 87; Марин Дринов 3, 5, 2; Софроний Врачански 12; Христо Ботев . 38, 42, 47, 46, 43 2, 48, 52, 39, 43, 35, 45, 40, 43 Химик, 43 Химик 2, 55, 44, 41, 38, 4 Химик 2, 49; Янко Сакъзов 2, 4 2

       Община Оряхово  

На 26.06.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Оряхово Анжело 2; Васил Петлешков 33, 22, 18, 31, 28, 11, 10, Рт ТП №12, 25, 65, 14; Ген.  Тотлебен 22, 25, 19, 27, 23, 15, 16, 9, 20, 13, 12, 31, 10, 29, 3, 7, 28, 14, 6, 26, 17, 18, 30, 5, 4, 11, 8, 1, 21, 35, 2; Иван Вазов 33, 36; Проф. Петко Стоянов 10, 11, 27, 1, 22, 7, 13, 4, 28, 21, 3, 17, 71, 2; Радецки 12, 18, 17, 19, 10, 4, 30, 32, 22, 36, 9, 50, 29, 39, 42, 3, 1, 21, 25, 47, 35, 41, 44, 23, 54, 53, 14, 37, 49, 6, 20, 2, 52, 34, 15, 8, 26, 13, 51, 11, 16, 45, 46, 38, 40, 28, 33, 7, 24, 43, 56; Христо Смирненски 55; Юрий Гагарин 64, 45, 51, 50, 42, 52, 63, 44, 56, 61, 54, 55, 49, 47, 62, 48

На 27.06.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Оряхово Анжело 2; Васил Петлешков 33, 22, 18, 31, 28, 11, 10, Рт ТП №12, 25, 65, 14; Ген.  Тотлебен 22, 25, 19, 27, 23, 15, 16, 9, 20, 13, 12, 31, 10, 29, 3, 7, 28, 14, 6, 26, 17, 18, 30, 5, 4, 11, 8, 1, 21, 35, 2; Иван Вазов 33, 36; Проф. Петко Стоянов 10, 11, 27, 1, 22, 7, 13, 4, 28, 21, 3, 17, 71, 2; Радецки 12, 18, 17, 19, 10, 4, 30, 32, 22, 36, 9, 50, 29, 39, 42, 3, 1, 21, 25, 47, 35, 41, 44, 23, 54, 53, 14, 37, 49, 6, 20, 2, 52, 34, 15, 8, 26, 13, 51, 11, 16, 45, 46, 38, 40, 28, 33, 7, 24, 43, 56; Христо Смирненски 55; Юрий Гагарин 64, 45, 51, 50, 42, 52, 63, 44, 56, 61, 54, 55, 49, 47, 62, 48

На 27.06.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Оряхово Александър Стамболийски 1; Братя Миладинови 2, 16, 21, 1, 19, 17, 9, 6, 12, 8, 3, 11, 5, 4, 7, 14; Георги Димитров 47, 49, 45, 27, 21, 12, 64, 68, 60, 18, 71, 118; Драгоман 17, 18, 10, 17а, 33, 26, 42, 8, 12, 11, 15, 34, 23, 14, 38, 21, 10 На Входа От Мизия, 39, 30, 35, 44; Дунав 6, 2, 8, 24, МТП Ферибот, 16, Рт НН ТП №2, Рт НН ТП №-Ферибот, 8, 2; жп гара и Пристанище 5, Кран; Кв 14 502622 502623 Коста Лулчев 48, 16, 25, 53; Лале 23, 14, 25; Любен Каравелов 2, 3, 5, 7; Люляк 1, 2; Михаил Кремен 3, 10, 1, 7, 9, 4, 13; Петко Р.  Славейков 10, 19, 5, 17, 8, 3, 1, 9, 15, 11, 14, 7, 16, 6, 13; Пристанище Оряхово Синчец 5; Софийска 8, 3, 9, 11, 6, 7; Хаджи Димитър 10, 8, 5, 2; Рт НН ТП №СБА-Оряхово, Рт НН ТП №Винпром Оряхово

На 28.06.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Оряхово Анжело 2; Васил Петлешков 33, 22, 18, 31, 28, 11, 10, Рт ТП №12, 25, 65, 14; Ген.  Тотлебен 22, 25, 19, 27, 23, 15, 16, 9, 20, 13, 12, 31, 10, 29, 3, 7, 28, 14, 6, 26, 17, 18, 30, 5, 4, 11, 8, 1, 21, 35, 2; Иван Вазов 33, 36; Проф. Петко Стоянов 10, 11, 27, 1, 22, 7, 13, 4, 28, 21, 3, 17, 71, 2; Радецки 12, 18, 17, 19, 10, 4, 30, 32, 22, 36, 9, 50, 29, 39, 42, 3, 1, 21, 25, 47, 35, 41, 44, 23, 54, 53, 14, 37, 49, 6, 20, 2, 52, 34, 15, 8, 26, 13, 51, 11, 16, 45, 46, 38, 40, 28, 33, 7, 24, 43, 56; Христо Смирненски 55; Юрий Гагарин 64, 45, 51, 50, 42, 52, 63, 44, 56, 61, 54, 55, 49, 47, 62, 48

На 29.06.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Оряхово Анжело 2; Васил Петлешков 33, 22, 18, 31, 28, 11, 10, Рт ТП №12, 25, 65, 14; Ген.  Тотлебен 22, 25, 19, 27, 23, 15, 16, 9, 20, 13, 12, 31, 10, 29, 3, 7, 28, 14, 6, 26, 17, 18, 30, 5, 4, 11, 8, 1, 21, 35, 2; Иван Вазов 33, 36; Проф. Петко Стоянов 10, 11, 27, 1, 22, 7, 13, 4, 28, 21, 3, 17, 71, 2; Радецки 12, 18, 17, 19, 10, 4, 30, 32, 22, 36, 9, 50, 29, 39, 42, 3, 1, 21, 25, 47, 35, 41, 44, 23, 54, 53, 14, 37, 49, 6, 20, 2, 52, 34, 15, 8, 26, 13, 51, 11, 16, 45, 46, 38, 40, 28, 33, 7, 24, 43, 56; Христо Смирненски 55; Юрий Гагарин 64, 45, 51, 50, 42, 52, 63, 44, 56, 61, 54, 55, 49, 47, 62, 48

На 30.06.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Оряхово Анжело 2; Васил Петлешков 33, 22, 18, 31, 28, 11, 10, Рт ТП №12, 25, 65, 14; Ген.  Тотлебен 22, 25, 19, 27, 23, 15, 16, 9, 20, 13, 12, 31, 10, 29, 3, 7, 28, 14, 6, 26, 17, 18, 30, 5, 4, 11, 8, 1, 21, 35, 2; Иван Вазов 33, 36; Проф. Петко Стоянов 10, 11, 27, 1, 22, 7, 13, 4, 28, 21, 3, 17, 71, 2; Радецки 12, 18, 17, 19, 10, 4, 30, 32, 22, 36, 9, 50, 29, 39, 42, 3, 1, 21, 25, 47, 35, 41, 44, 23, 54, 53, 14, 37, 49, 6, 20, 2, 52, 34, 15, 8, 26, 13, 51, 11, 16, 45, 46, 38, 40, 28, 33, 7, 24, 43, 56; Христо Смирненски 55; Юрий Гагарин 64, 45, 51, 50, 42, 52, 63, 44, 56, 61, 54, 55, 49, 47, 62, 48

На 30.06.2017 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Оряхово Александър Стамболийски 1; Братя Миладинови 2, 16, 21, 1, 19, 17, 9, 6, 12, 8, 3, 11, 5, 4, 7, 14; Георги Димитров 47, 49, 45, 27, 21, 12, 64, 68, 60, 18, 71, 118; Драгоман 17, 18, 10, 17а, 33, 26, 42, 8, 12, 11, 15, 34, 23, 14, 38, 21, 10 На Входа От Мизия, 39, 30, 35, 44; Дунав 6, 2, 8, 24, МТП Ферибот, 16, Рт НН ТП №2, Рт НН ТП №-Ферибот, 8, 2; жп гара и Пристанище 5, Кран; Кв 14 502622 502623 Коста Лулчев 48, 16, 25, 53; Лале 23, 14, 25; Любен Каравелов 2, 3, 5, 7; Люляк 1, 2; Михаил Кремен 3, 10, 1, 7, 9, 4, 13; Петко Р.  Славейков 10, 19, 5, 17, 8, 3, 1, 9, 15, 11, 14, 7, 16, 6, 13; Пристанище Оряхово Синчец 5; Софийска 8, 3, 9, 11, 6, 7; Хаджи Димитър 10, 8, 5, 2; Рт НН ТП №СБА-Оряхово, Рт НН ТП №Винпром Оряхово

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.
2017-06-26 10:39:49