ЧЕЗ

ЧЕЗ - планови прекъсвания

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 24 март - 02 април 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.


Област Враца 

Община Бяла Слатина    

На 30.03.2017 г. /10:00 - 16:00 ч./ -  „Търнавска“ № 41

Община Враца    

На 28.03.2017 г. /08:35 - 08:45 ч./ - Згориград: ул. „Александър Стамболийски“ № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 4, 6, 7, 8, 9; Боров камък 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Буковец 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 8; Васил Коларов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 26, 27, 4, 5, 6, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 6, 7, 8, 9; Веслец 1, 2, 3; Вола 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6; Вратица 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 8, 24, 26, 28, 32, 34, 7, 8; Гаврил Генов 1, 2, 13, 4, 5, 6, 8; Ген. Иван Кинов 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 4; Георги Бенковски 1, 2, 3, 5; Георги Дамянов 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 5, 6, 64, 7, 8, 9, 10, 100, 102, 104, 110, 112, 114, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 45, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 12, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 132, 134, 57, 61, 75; Георги Проданов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 28, 3, 5, 7, 9; Георги С. Раковски 1, 2, 3, 5; Димитър Благоев 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 6, 7, 8, 9, 32; Здравец 2, 4, 6; Иван Вазов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 8, 2, 6, 4; Иван Нивянин 1, 2, 3, 6, 4; Йордан Лютибродски 2, ТП Члк, 1, 10, 11, 12, 15, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ТП Члк, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59; Крайречна 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Леденика 1, 3, 4, 5, 7, 9; Любен Каравелов 2, 4; Марин Христов 1, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 8; Минзухар 2, 3, 4, 5, 6, 7; Околчица 1, 3, 5, 7, 9; Панайот Волов 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Плакалница 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Радан войвода 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; река Лева 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 33, 35; Ръжище 2, 4, 6, 8; Седмочисленици 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 5А, 6, 7, 8; Синчец 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 12; Хан Аспарух 1, 2, 3, 4, 5, 6; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 17А, 1А; Цар Калоян 1, 2, 3, 4; Цар Симеон I-ви 1, 2, 3, 4, 3; Цеко Павлов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ябланица, Общ. Ябланица; Байкал 2; Доктор Иван Божинов 3, 4 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 28.03.2017 г. /08:30 - 08:40 ч./ - Враца Авлига 1; Алеко Константинов 1; Згориград; 005073 с ЕКАТТЕ 30606, М. Църквище Враца; Георги Бенковски 1; Йордан Лютибродски 32 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 28.03.2017 г. /12:15 - 12:30 ч./ - Враца Авлига 1; Алеко Константинов 1; Згориград; 005073 с ЕКАТТЕ 30606, М. Църквище Враца; Георги Бенковски 1; Йордан Лютибродски 32 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 28.03.2017 г. /08:35 - 08:45 ч./ - Згориград Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 4, 6, 7, 8, 9; Боров камък 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Буковец 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 8; Васил Коларов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 26, 27, 4, 5, 6, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 6, 7, 8, 9; Веслец 1, 2, 3; Вола 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6; Вратица 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 8, 24, 26, 28, 32, 34, 7, 8; Гаврил Генов 1, 2, 13, 4, 5, 6, 8; Ген. Иван Кинов 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 4; Георги Бенковски 1, 2, 3, 5; Георги Дамянов 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 5, 6, 64, 7, 8, 9, 10, 100, 102, 104, 110, 112, 114, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 45, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 12, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 132, 134, 57, 61, 75; Георги Проданов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 28, 3, 5, 7, 9; Георги С. Раковски 1, 2, 3, 5; Димитър Благоев 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 6, 7, 8, 9, 32; Здравец 2, 4, 6; Иван Вазов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 8, 2, 6, 4; Иван Нивянин 1, 2, 3, 6, 4; Йордан Лютибродски 2, ТП Члк, 1, 10, 11, 12, 15, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ТП Члк, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59; Крайречна 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Леденика 1, 3, 4, 5, 7, 9; Любен Каравелов 2, 4; Марин Христов 1, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 8; Минзухар 2, 3, 4, 5, 6, 7; Околчица 1, 3, 5, 7, 9; Панайот Волов 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Плакалница 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Радан войвода 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; река Лева 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 33, 35; Ръжище 2, 4, 6, 8; Седмочисленици 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 5А, 6, 7, 8; Синчец 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 12; Хан Аспарух 1, 2, 3, 4, 5, 6; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 17А, 1А; Цар Калоян 1, 2, 3, 4; Цар Симеон I-ви 1, 2, 3, 4, 3; Цеко Павлов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ябланица, Общ. Ябланица; Байкал 2; Доктор Иван Божинов 3, 4 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 29.03.2017 г. /08:30 - 12:30 ч./ - Враца Христо Смирненски Шипка 1 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 29.03.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Бели Извор 9-ти септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 5, 8, 2, 27, 31, 32, 34, 36; Александър Стамболийски 1, 11, 14, 18, 1Б, 20, 24, 2А ТП Бубарска станция, 3, 4, 4А, 6, 8, 9; Ален Мак 1, 10, 13, 18, 2, 3, 6, 7, 9; Безименна Божур 1, 10, 3, 4, 5, 7, 8; Бузлуджа 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 7, 9; Васил Левски 1, 12, 2, 5, 7, 8; Вела Пеева 2, 2, 3, 5, 8; Витиня 2, 4; Вратица 1, 3, 5, 7; Гаврил Генов 1, 10, 12, 13, 15, 16, 2, 21, 26, 28, 2А, 32, 34, 36, 38, 3А, 4, 40, 5, 6, 8; Ген. Столетов 1, 11, 13А, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 5, 7, 9; Гео Милев 10, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 20, 3, 4, 6, 7, 8; Георги Димитров 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 24, 28, 32, 34, 4, 6, 7, 8, 9; Драва 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 7; Дунав 1, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 26, 32, 34, 44, 46, 8, 8А, 28; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Здравец 10, 2, 3, 4, 5, 8; Иван Вазов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 7, 8, 9; Извор 1, 2, 3, 4, 6, 8; извън регулация Лозя; Кокиче 1, 14, 2, 42, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36, 38, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58; Лазар Белорешки 10, 11, 12, 14, 16, 2, 21, 23, 2А, 3, 4, 4А, 5, 7, 9; Леденика 2; Мир 1, 10, 4, 6, 8, 18, 25, 27; Никола Вапцаров 10, 11, 12, 13, 16, 2, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Марков-Колката 1, 5, 7, 9; Оборище 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8; път Е 79 Речка 1, 10, 7, 8, 9; Роза 1, 2; Христо Ботев 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 7, 9, 2; Цар Калоян 1, 11, 13, 13А, 19, 2, 20, 24, 26, 4, 5, 7, 8, 13, 19, 21, 23, 25, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47А, 48, 50, 52, 55, 57, 59; Юрий Гагарин 2, 3, бл. 2, 1, 11, 13, 3, 8; Власатица; Александър Стамболийски 29; Ален Мак 2, 4, 6; Байкал 1; Батак 1, 2, 5; Васил Левски 10, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Волга 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6; Гаврил Генов 10, 2, 11, 12; Ген. Столетов 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 5, 50; Драва 1, 3, 4, 6; Дунав 3, 7; Здравец 12, 2, 4, 8; Искър 03, 1, 10, 2, 4, 8; Калиакра 1; Кирил и Методий 1, 10, 11, 13, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 2; Люлин 19; река Амур 2, 4; река Лева 2; Хаджи Димитър 10, 8, 2, 3, 4, 5; Христо Ботев 14, 16, 24; Шипка 1, 10, 2, 4, 6, 8; Враца; 28-ми Октомври 1 Млекокооп; Ален Мак 1, 2, 3, 4, 6, 8; Безименна ТП Члк; Бистрец бл. Уо; Бистрица-Б 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 34 Кв. Бистрец, 4, 6, 8; Божур 4; Ботева поляна Складова база Унатрейд Еоод, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ботуня 10, 12, 12Б, 14, 2, 6, 8; Вишня 2, 4, 6, 8; Герена 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 8, 6; Джуджан 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Дъб 1, 2, 4, 6, 6А, 8, 8 В, 5, 6; Иглика 4; Извор 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 1А, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 7А, 9; Илинден 1; Индустриална цех; Камарата /Кв. Кулата/ 1, 12, 14, 2, 4, 6, 8; Касината 18, 19, 20, 21, 23; Кокиче 2; Кокиче-К 2, 4, 6; Кулата Бл, бл. 2; Купена 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Лозарска 5; Лопушанска Дружина 1, 10, 11, 13, 15, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мир 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 7; Мътница 25, 27, 29, 31, 36, 38; Орешака 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 24, 24 2, 50; Полков /Кв. Кулата/ 2, 3; Пълковица 1, 1 А; Първа ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Ритлите 1, 13, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Роза 1, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 2; Сениче 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6; Славов дол 25; Стоян Орловски 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Стоян Ц. Даскалов Суходолска 1, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 9; Тинтява 11, 5; Нефела; Акад. Иван Ценов. 3, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 23, 3, 5, 7; Безименна 1, 2; Божур 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бузлуджа 1, 3, 5, 17; Васил Левски. 13,. 7, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 1А, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 8; Витоша 1, 11, 13, 14, 14, 15, 19, 2, 22, 5, 9, 9; Георги Бенковски. 11,. 3,. 5, 10, 11, 4, 7; Георги Димитров 1, 10, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,. 17,. 25,. 27, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 32; Кольо Фичето. 3, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 21, 23, 25, 3, 3, 5, 7, 8, 9; Люлин. 14, 1, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 8; Милко Ангелов 2; Мир. 12, 10, 11, 14, 16, 3, 4, 6, 7, 8, 9,. 15, 14, 15, 18, 25, 25, 27, 31, 6; Околовръстен път Пролет 2, 3, 5, 9; Речка. 1, 1, 4; Студен Извор 1, 13, 21, 5; Хан Аспарух 11, 17, 5, 7; Христо Ботев. 1,. 11,. 12,. 15, 1, 10, 12, 12, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 33, 4, 43, 7, 8; Цар Калоян 1, 3, 9 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 29.03.2017 г. /08:30 - 12:30 ч./ - Враца Стоян Ц. Даскалов - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 29.03.2017 г. /08:00 - 12:30 ч./ - Враца Баба Илийца Никола Вапцаров 9 Центромет; Шипка

На 30.03.2017 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Лютаджик 23-ти септември 1, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ален Мак 1, 2, 3, 5, 7; Безименна 23; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ген. Иван Кинов 2, 4, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 5, 6, 7, 8, 9; Драва 11, 13, 7, 9; Дружба 1, 2, 3, 4, 5, 6; Дунав 1, 3, 5; Кокиче 1, 2, 3, 4, 6, 8; Крайбрежна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Люляк 1, 2, 3, 4, 6; Мир 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Христо Ботев 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Черна река 1, 10, 11, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 9

На 30.03.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  ТП Птицекомбинат - Мраморен - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 30.03.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Враца Мито Орозов Касета Опитно поле; Складова 4, 6; Монтана; 48489. 2. 482; Чирен; 9-ти септември 11, 13, 21, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 9, 30, 32, 34; Ален Мак 15; Безименна Училище; Волга 1, 11, 3, 5, 8, 9, 4, 7; Георги Бенковски 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 1, 12, 17, 2, 3, 38, 4, 6, 8; Димитър Благоев 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 33, 7, 8, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 53; Драва 1, 10, 2, 3, 4; Дружба 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 3, 4, 5, 7, 9; Калето 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 27, 3, 4, 5, 8, 9; Ком 26; Комсомолска 1, 2, 3, 5; Ленин 11, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 42, 46, 50, 52, 7; Лозарка 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 32, 7, 9; Милин камък 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 11; Мир 1, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 6, 8; Мусала. 11, 4, 7, 8, 9; Оборище 10, 14, 17, 18, 19, 8, 2, 4, 7, 9; Околчица 1, 10, 12, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 34, 38, 40, 6; Понора 1, 12, 14, 15, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 9; Радецки 11, 12, 17, 18, 21, 6, 7, 8; Рила 8; Родопи 7; Ружа 1, 2, 3, 4, 7; Стара планина 5, 7; Странджа 12, 5, 7, 16, 2, 20, 24, 4, 6, 7, 8, 9; Страцин 10, 3, 11, 13, 14, 16, 20, 24, 8, 9; Тутракан 1, 2, 3; Христо Ботев 1, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 56, 6, 60, 62, 7, 8, 9, 11, 2, 56; Цар Калоян 10, 14, 16, 18, 20, 4, 5, 6, 7, 8; Церово Бърдо 1; Янтра 13 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

За периода 30-31.03.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Враца ул. Спортна 4

На 31.03.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ - Враца Ангел Грамчев 5; Атанас Йованович 15, 17; Безименна Касета Ал. Матросов Предградие; Беласица 1; Братя Миладинови 15; Вардар 15, 39; Васил Кънчов 2, 6, 110, 2, 27, 2A, 35, 42, 76, 78, 96; Вежен 7, 8, 7, 8; Веслец 9; Войнишка 15; Втори Юни 109, 99; Ген. Владимир Заимов 1; Ген. Леонов 74, 91, 92, 96; Георги Апостолов 13; Георги Бързашки 16, 5; Демокрация 12; Драган Цанков Екзарх Йосиф 61, 63; Есперанто 13; Иван Ангелов 7; Иван Ст. Андрейчин 6; Иваница Данчов 6, 7; Иванка Ботева 30; Иванчо Цветков 2; Илинден 10, 6; Кръстьо Българията 9; Леденика 6, 7; Манастирска 20; Мито Орозов паркинг, 135 Тролейбусно Депо, 15, 25, 27, 35, 65; Младост Бл; Морава 24; Найден Геров 10; Никола Вапцаров ТП Члк, 1, 5; Никола Войводов 19; Оборище 8; Панайот Волов 5; Петропавловска 80; Подбалканска 2, 90; Поп Богомил 5; Поп Сава Катрафилов 2 ТП Члк; Райна Княгиня 20; Рашов дол 12; река Лева 58; Св. Св. Кирил и Методий 38; Сестри Хаджикръстеви 1; Скакля 21, 4; Складова Спас Соколов 68; Стоян Заимов 1, 13; Трайко Китанчев 36; Три Уши 1; Христанчо Матов 12; Христо Ботев Касета ул. Колката, Музей и Картинна Галерия, 1, 132, 140, 145, 146, 158, 17 А, 2, 30, 36, 44, 53, 54, 59, 70, 74, 95; Христо Смирненски 2, 4, 5, 9; Цар Калоян 15, 20; Цвета Кръстенякова 16; Червения Площад Черноризец Храбър 14; Шипка 1, 2, 3; Зверино; Тотка Илиева 1; Згориград; Георги Димитров 45; Мизия; Петър Атанасов Ртнн ТП № 3 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

Община Мездра    

За периода 28-31.03.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Игнатица 1-ви май 1; 9-ти септември 1, 2, 3, 5; Александър Стамболийски 55, 61, 63, 67, 71; Ангел Иванов-Анко 1, 1, 15, 2, 4, 5, 6, 6; Балкан. 2,. 4, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 10, 11, 12, 13, 13, 2, 4, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 14, 14, 16, 16, 2, 20, 25, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Малчика. 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6; Опълченска. 4, 6; Стара планина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 25, 27, 29, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 9; Трънски рът 14, 17; Христо Ботев 2, 3

За периода 28-31.03.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Игнатица Александър Стамболийски 15, 22, 24, 28, 28, 3, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 53, 53, 55, 57; Васил Левски 7; Вела Пеева 6; Габровница. 83, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 75, 75, 77, 77, 78, 79, 79, 81, 82, 84, 84, 85, 86; Георги Димитров 19, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 47, 47 А, 47, 48, 49, 50, 50, 54, 57, 57, 59; Лиляна Димитрова 1, 10, 10, 12, 12, 14, 16, 16А, 2, 2, 3, 4, 6, 8; Мир 4, 6, 8; Опълченска. 1, 1; Райко Даскалов 10, 14, 16, 4, 4, 5, 8; Рила. 17, 1, 10, 10, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 24, 26, 26, 28, 59, 7, 8

За периода 28-31.03.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Игнатица Александър Стамболийски 10, 10, 11, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 19, 21, 21, 23, 23, 27, 29, 29, 34, 6, 7, 8, 9; Бахчата. 2,. 21,. 22,. 3,. 4,. 5,. 7, 15, 19, 2, 4, 5, 6; Васил Коларов 1, 2, 3, 4, 6; Васил Левски 1, 1; Вела Пеева 1, 2, 3, 4, 6; Витоша. 1,. 11,. 14,. 16,. 17,. 18,. 2,. 20,. 3,. 4,. 6,. 7, 1, 12, 13, 15, 19, 2, 22, 23, 3, 4, 6, 7, 9; Георги Димитров 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 25 А, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 59; Лиляна Димитрова 18, 2, 20, 22; Любен Каравелов 1, 11, 12, 14, 16, 17, 2, 2, 22, 3, 4, 6, 8, 9; Младост 1, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9; Опълченска 2; Рила 1, 2, 3, 4, 4 А, 4, 4А; Стара планина 24

За периода 30-31.03.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Злидол Ген. Иван Кинов 1, 3, 4; Димитър Илиев 2, 3; Заводска 1, 1, 10, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 5, 8; Искър 1, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 4, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 50, 51, 54, 6, 9; Комсомолска 15, 3

За периода 30-31.03.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Очиндол Александър Стамболийски 1, 10, 14, 15, 18 А, 18А, 2, 20, 23, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8; Иван Вазов 10, 14, 16, 2, 3, 4А, 6; Искър 1, 2, 3, 4А, 5, 6, 8; Оборище 1, 2, 3, 4, 5, 6; Пършевица 1А, 2, 4, 5; Станке Димитров 1, 1А, 3, 5, 6; Тракия 2, 6; Хан Аспарух 10, 2, 4, 6, 8; Цар Асен 1, 11, 13, 2, 6, 8; Чапаев 1; ул. „Шипка“ № № 1, 3, 5.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.
2017-03-26 19:30:48