Раздадоха над 19.5 млн. лв. на пенсионери в Монтанско

Раздадоха над 19.5 млн. лв. на пенсионери в Монтанско

43012 са пенсионерите в област Монтана. За месец януари 2021 г. ще бъдат изплатени пенсии в размер на 19 602 798 лв. Около 15 000 пенсионери ще получават минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст в  размер на 300 лв, уточниха от ТП на НОИ в Монтана. Изплащането на пенсиите започна на 7 януари и ще приключи на 20 януари, като за хората, които ги получават чрез пощенска станция, това ще става по график, обявен в съответната станция.

През  2021 г. възрастта за пенсиониране при мъжете нараства с 1 месец, а за жените – с 2 месеца. Необходимият осигурителен стаж за пенсиониране нараства с 2 месеца за мъжете и жените. През 2021 г. мъжете придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при възраст 64 г. и 4 м. и 39 г. стаж, а жените - при възраст 61 г. и 8 м. и 36 г. стаж.

В случай, че лицата нямат право на пенсия, тъй като не изпълняват посочените по-горе условия за възраст и стаж, те могат да се пенсионират на възраст 66 г. и 8 месеца и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, считано от 1 януари 2021 г. е определен на 300 лв. От 1 юли пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 година ще се увеличат с 5.5 на сто. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях от 1 януари 2021 г. е 1440 лв.
2021-01-16 13:14:09