Първа атомна отчете колко топлинна енергия е подала на потребителите в Козлодуй

Първа атомна отчете колко ток е подала на потребителите в Козлодуй

Атомната електроцентрала е подала до потребителите в град Козлодуй 9 280,574 мегаватчаса топлинна енергия през месец декември 2020 г. За сравнение, през последния месец на миналата 2019 г., когато средномесечната температура, отчетена от Националния институт по метеорология и хидрология, е била по-висока с около 1 градус, клиентите на АЕЦ са получили 8 429,738 мегаватчаса топлоенергия.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД напомня, че подробна информация, включваща общата подадена топлоенергия до абонатната станция и отчетената средномесечна температура, е поместена на втора страница в съобщението към месечната сметка на всеки клиент.
2021-01-13 10:19:13