Общинари викат министъра на здравеопазването

Общинари викат министъра на здравеопазването

Искане за извънредно заседание на Общинския съвет във Видин внесоха днес в деловодството на кметската администрация 13 местни парламентаристи. Тема на извънредното заседание е здравеопазването и лечението в община Видин, съобщи Юли Петров, съветник от Гражданско движение „Аз обичам Видин“. Подписалите молбата съветници желаят провеждане на извънредна сесия на ОбС, която да е открита за граждани и за която писмено да бъдат поканени да присъстват министърът на здравеопазването; областният управител и членовете на Съвета на директорите на МБАЛ „Света Петка“ АД – Видин.

Предлаганият дневен ред е съветът на директорите да даде отговор на следните въпроси и други, поставени от общинските съветници в деня на извънредната сесия - ще има ли в град Видин АГО, отделение по неврология, инфекциозно отделение, урология и кога? Кои са отделенията във Видинската болница в критично състояние и ще има ли още закрити?

Подписалите искането за извънредна сесия на ОбС ще поискат от ръководството на болницата да определи срок за преодоляване на кризата в болничното заведение, както и да се обсъди възможността за записване на нови акции или прехвърляне на такива в МБАЛ “Св. Петка“ АД на брой, отговарящи на дълга на дружеството към Общината, т. нар. трансформация „дълг срещу акции“.

Искането е подписано от: Огнян Ценков, Венци Пасков, Калин Каменов, Цецко Иванов, Любен Иванов, Юли Петров, Димитър Велков, .Людмил Димитров, Мария Джамбазова, Борислав Василев, .Любомир Георгиев, Калоян Борисов и Величко Кирилов.
2020-10-09 13:22:37