Търговски център във Враца става луксозен хотел

Търговски център във Враца става луксозен хотел

Луксозен хотел ще бъде изграден в идеалния център на Враца. Той ще бъде построен на мястото на настоящия търговски комплекс „Суми”. Предложението за цялостното преустройство е внесено в общинската администрация от „Суми Трейдинг Груп”. От дружеството искат от кметския екип да дадат съгласие за допускане на изработването и одобряването на частично изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ I-20, кв.126 по плана на град Враца и смяна на предназначението от „за търговски комплекс” в „за хотел и комплексно обществено обслужване”.

Имотът е с обща площ от 2 796 кв. м. 530 метра от тях обаче са публична общинска собственост. Останалата част от терена е на „Суми Трейдинг Груп”. Желанието на собственика е застрояването да се предвиди с височина до 50 метра, плътност до 80 процента. Озеленяването ща бъде до 20 на сто.

Цялостната промяна обаче може да стане само с единодушното решение на Общинския съвет. По този повод врачанският градоначалник Калин Каменов е внесъл докладна записка до местния парламент да бъдат приети съответните промени. Дали обаче това ще стане факт ще се разбере в началото на следващата седмица, за когато е насрочено редовното заседание на Общинския съвет. Интересен факт е, че в документът не е записано кой е инвеститорът, който ще вдига луксозния хотел в идеалния център на Враца.
2020-09-23 09:28:53