Димитранка Каменова е част от българската делегация в Комитета на регионите в ЕС

Димитранка Каменова е част от българската делегация в Комитета на регионите в ЕС

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова е сред избраните членове, които са включени в състава на българската делегация в Комитета на регионите на ЕС.

По предложение на Националното сдружение на общините в Република България правителството одобри промени в състава на българската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз. Комитетът включва представители на местните власти на държавите-членки.
България ще продължи да бъде представлявана от 12 членове и 12 заместник-членове в състава на Комитета на регионите, сред които е и кметът на Община Берковица Димитранка Каменова.
Всички разходи за посещения по време на заседанията на комитета и заседанията на комисиите, в които членуват избраните представители, се поемат изцяло от Комитета на регионите на ЕС.
2020-07-07 08:27:25