Ћюбомир »лиев: „италище ÷в€т вече 150 години помага за модернизаци€та на видинската общественост

Ћюбомир »лиев: „италище

Ћюбомир »лиев- секретар на читалище „÷в€т“- ¬идин

 

„италището стана на 150 години, разкажете ни за началото му и развитието в годините?

 

  • Ќародно читалище “÷в€т” е основано на 25 март 1870 г., дата свързана с големите христи€нски празници Ѕлаговещение и ÷ветница, от където идва и неговото име. ¬ центъра на инициативата са д-р ћиркович, ƒраган ÷анков, а по-късно техни последователи са  ръстаки “ърновски, ƒимитър ’ранов, ћихалаки √еоргиев и др. ѕърви€т председател на Ќасто€телството е —ава —ирманов. ќще през 1879 г. се постав€ началото на читалищната самодейност. „италището дава начало на всички днешни професионални културни институции в града. ѕрез 1870 г. чрез събиране на дарени€ се постав€ началото на библиотека от старослав€нски и новопечатни книги от –усчук, Ѕукурещ и ѕловдив, вестници от ÷ариград и Ѕраила. ќще през първата читалищна година е открито неделно училище. «аради тази си дейност, читалище “÷в€т 1870” е било провъзгласено за почетен член на  нижовното дружество в Ѕраила, днес ЅјЌ.

√олеми заслуги за читалищното развитие във ¬идин имат ƒимитър ’ранов, ћихалаки √еоргиев, Ќайчо ÷анов, д-р ѕетър —имов, Ќикола ѕетков и много други из€вени личности. ѕрез 1904 г. ћихалаки √еоргиев пише: “ќсноваването на „италище “÷в€т” е  едно от най-крупните про€влени€ на миналото столетие…”.

ѕрез 1902 г. читалището дава възможност за членство на граждани от различни етнически групи. —ред т€х са „елеби ѕизанти и »сак –озанис. ѕрез 1906 г. читалището се помещава в построената с негова помощ сграда на театъ𠓬ида”. —троителството на читалищната сграда започва през 1926 г. чрез сформиране на три фонда и е завършена през 1949-1950 г.

1873 г. е началото на певческата самодейност, а 1879 г. стартът на театралната самодейност. ѕрез 1901 г. в града се създава дружество “ итара”, което по-късно прераства в хо𠓬асил Ћевски”. —ъздаването на самодеен читалищен театър минава през театралното дружество “¬ида”. Ќа читалищната театрална сцена са играли ћатей »кономов, »ван ƒимов,  ръстьо —арафов.

ѕрез 1948 г. към читалището се създава и литературен кръжок “’ристо —мирненски”, а по-късно е наречен “ћихалаки √еоргиев”. ¬ него започват литературната си дейност много наши известни поети и писатели– јндрей јндреев, Ћъчезар ≈ленков, »ли€ Ќиколчин, ѕетър ’аджипетров, »ван ƒеспотов, Ќенчо —лавчев, јнушка “одорова и др.

ѕрез  петдесетте години се откриват кръжок по изобразително изкуство, тамбурашки оркестър, детска музикална школа, кино-фото клуб, езикови курсове и детски забавачници, квартални библиотеки.

«а 100 годишнината от основаването си „италище “÷в€т” е наградено с орден “ ирил и ћетодий” – ≤ степен. ѕо повод 25 годишнината от основаването на ƒетската школа по изкуства при читалището, т€ е наградена с орден “ ирил и ћетодий” – ≤≤≤ степен.

 

 акви групи и състави са разкрити към читалището, има ли интерес, къде са из€вите им?

 

  • » днес видинското читалище “÷в€т 1870” продължава да бъде средище на духовната и нравствената култура на видинчани. „италището запази рол€та си на център за развитие на културните традиции и културните и образователни потребности на децата, младежите и гражданите. “о е т€сно свързано с другите културни институции на територи€та на града за участие в осъществ€ването на културната програма в общината и на национално ниво. Ќашето читалище намери своето м€сто не само в местното културно развитие, но дейността му се представ€ и на националните сцени и зад граница чрез участи€та на самодейните състави на международни фестивали и форуми.

„италище “÷в€т 1870” и днес се идентифицира като силен притегателен център за гражданите от детска до зр€ла възраст. “о възражда иде€та за обществен център за развитие на гражданското общество, залегнала още по време на създаването му през 1870 г. “ой идва от миси€та, ко€то винаги е изпълн€вало – да подпомогне видинската общественост да се модернизира в контекста на общото развитие. ¬ този смисъл и нашето читалище е в този процес така, че никой да не би могъл да изрази мнение за консервативност и неадекватно поведение към потребителите на наши€ културен продукт и към видинската общественост.

ƒейностите в структурата на читалището са: ‘олклорен ансамбъл “÷в€т”, ƒетска школа по народни танци и ƒетски танцов ансамбъл, Ўкола по джаз-танци, ƒжаз-състав “‘ейм”, ƒетска езикова школа по английски език, Ўкола по изобразително изкуство “ƒъга”, Ўкола по  народно пеене,  Ўкола по пиано, —месен хо𠓬идин”, “еатрално студио и Ќароден оркестъ𠄬идин”.

 ултурната дейност на читалището е много наситена и разнообразна, с изключително многобройна публика, гол€м брой участници и висок обществен отзвук. ”спешно е изнас€нето на културната дейност извън пределите на ¬идин, в региона, на национални меропри€ти€ и в чужбина.  ултурни€т продукт на „италище “÷в€т 1870” е конкурентноспособен, търсен за участие в общи концерти и меропри€ти€.

„италището е организатор на ћеждународен фолклорен фестивал ““анци край ƒунава” от 1997 г. ¬ него са участват фолклорни ансамбли от страните по поречието на река ƒунав.  онцертните програми се изнас€т на откритите сцени в гр.¬идин и гр.Ѕелоградчик. ќт 1998 г. читалище “÷в€т 1870” организира и —ъбор за автентичен фолклор “ƒунавски ритми”. ¬ него взимат участие читалищни състави за танцов, песенен и обреден фолклор от ќбласт ¬идин.

 

 

¬ положение на криза, н€ма как да говорим за празнична програма, въпреки това какво предвиждате след като отмине това тежко за всички ни положение?

  •  ултурни€т календар на читалището за 2020 г. изц€ло е посветен на гол€мата годишнина от основаването. ¬ него заложихме и специалната  ултурна програма за 150 годишни€ юбилей с множество из€ви. ѕланирахме организиране на вечер, посветена на големи€ христи€нски празник Ѕлаговещение. —ъвместно с ¬идински€ митрополит ƒаниил предвиждахме изнас€не на беседа за празника и откриване на художествена изложба с дарени творби на видинските автори. ¬ програмата са включени поредица от флашмобове на ‘ј „÷в€т”, документална изложба от ƒържавен архив ¬идин, литературен салон и фотоизложба на известни€ видински фотограф Ѕо€н »ванов.  улминаци€та на празника предвиждахме за ÷ветница, когато след —в. литурги€ в  атедрални€ храм „—в.вмчк ƒимитрий —олунски” с литийно шествие до залата на ¬идинска симфониета предвиждахме ѕразничен концерт с участие на всички школи и състави при читалището и със специални гости, наши възпитаници, които твор€т на национални и международни сцени. ѕодготовката бе изц€ло приключила, както и уговорените участи€, но настана тревожно време за всички, опасността от настъпилата пандеми€, свързана със заразата с коронавирус COVID-19 блокира изц€ло културната и образователна дейност на читалището. ѕредвидените културни събити€ ще бъдат представени след отминаване на кризата, най-веро€тно в кра€ на годината.

 

 акво ще пожелаете на хората, свързани с дейността на читалището?

  • ¬ годините и след 150-тата си годишнина Ќародно читалище “÷в€т 1870” ще продължава да бъде център на гражданското внимание, ще продължава да радва своите почитатели с културната си дейност и ще удовлетвор€ва онези, които почитат града и истори€та си, и достойното си минало.

¬ момент като днешни€, пожелавам на всички най-вече здраве, добросъвестност, отговорност и лично участие в борбата с коронавируса. ƒа не забрав€ме, че трудностите пред обществото са грижа и отговорност на всички. Ќека преодолеем трудни€ период с надеждата за добро, любов към близките ни хора и в€ра в бъдещето.

¬секи, който е прекрачил прага на читалище “÷в€т 1870” винаги се връща към него – като към сво€ стара младежка мечта.

 

»нтервю на —илви€ —»ћ≈ќЌќ¬ј

 

 

 

 

 


сн.1
сн.2
сн.3


2020-04-04 09:30:25