Болница апелира за помощ

Болница апелира за помощ

Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка и ограничаването на опасността от COVID – 19 МБАЛ "Проф. д-р Г. Златарски” ЕООД – Белоградчик откри дарителска сметка за набиране на средства. Събраните пари ще се ползват за извършване на лечение и наблюдение на пациенти с коронавирусна инфекция в неусложнено състояние, съгласно заповед на министъра на здравеопазването. Дарените средства ще бъдат използвани за обособяване на самостоятелно помещение за лечение на пациенти с COVID- 19, за закупуване на лични предпазни средства за персонала и други неотложни нужди във връзка с лечението на диагностирани с коронавирус пациенти.

Дарителска сметка:

Титуляр: МБАЛ „Проф. Г. Златарски” – Белоградчик

Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Видин

IBAN: BG 06IABG74965000478201

BIC: IABGBGSF
2020-04-02 10:38:39