Чиновници от Враца с 24-часови дежурства

Чиновници от Враца с 24-часови дежурства

В условията на извънредното положение и предприетите от държавната и местната власт мерки във връзка с Covid-19 РЗОК-Враца работи в рамките на пълното си работно време – от 9:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден. Всички административни дейности, услуги и консултации на граждани продължават да се извършват на място в РЗОК и по телефона. В приемната на РЗОК е установен пропускателен режим на гражданите, съобразно последните изисквания, извършва се постоянна дезинфекция, служителите работят с необходимите предпазни средства.

С цел избягване на напрежение и струпване на граждани и пациенти пред лекарските кабинети, напомняме че при обслужване на хроничноболни за издаване на рецепти за лекарствени продукти по протокол и рецептурна книжка се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарства – за протоколи, изтичащи в периода след въвеждане на извънредното положение до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, ще бъде направено служебно продължение в информационната система на НЗОК за срок от 1 (един) месец, считано от датата до която е валиден всеки конкретен протокол. Хартиените протоколи няма да бъдат презаверявани.

Гражданите с рецептурна книжка вече могат да купят лекарствата си само с рецептурната книжка в аптеката без да е необходимо да посещават личния си лекар за рецепти. Условието е лекарствата да бъдат закупени в същата аптека, от която са били закупени последния път.

Гражданите могат да получат допълнително информация и да задават въпроси, свързани с обслужването от личните лекари, болничните заведения и аптеките всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 ч. на телефон 092 686 110 и от 17:30 ч. до 9:30 ч., включително събота и неделя, на телефон 092 66 57 61.

От началото на седмицата по график служителите на РЗОК-Враца дават 24-часови дежурства за разположения на служителите на РЗИ-Враца.
2020-03-20 11:57:01