Община си удължи работното време с час

Община си удължи работното си време с час

С един час повече ще работи общинската администрация в Лом. Новото работно е, за да може да се обслужват гражданите в Центъра за услуги, който се намира на първия етаж в кметството. Чиновниците вече ще работят от 8.30 до 18 часа. Официално новото работно време влиза в сила от 3 февруари.

Гражданите ще могат да ползват услугите, които предоставят дирекциите „Административно, информационно обслужване и финанси“, „Местни приходи и общински имоти“ и „Териториално, селищно устройство, благоустройство и ОП“.

Касата на платежната система „Изипей“ ще работи до 17.00 ч., тъй като работното време на дружеството е обвързано с това на банките. Работното време на общинските служители, ангажирани в административното обслужване в салона на първия етаж, ще е с начало 08-30 ч. – 09.30 ч. и край 17.00 ч. – 18.00 ч. Изготвени са и месечни графици за работа на определените служители.
2020-01-31 11:44:38