Социални работници излязоха на протест

Социални работници излязоха на протест

Близо 20 социални работници от Дирекция „Социално подпомагане” във Враца излязоха преди минути на ефективна стачка пред сградата на институцията. Тя е организирана от КТ „Подкрепа”. Мотивът за протестните действия са ниските възнаграждения на служителите и лошите условия на труд. Въпреки, че повече от половината от персонала на „Социално подпомагане” в момента протестира работния процес не е прекъснал. Час от служителите са на работните си места и обслужват гражданите.

„Заплатата ни трябва да е достойно. Поглеждайки към стълбичката на професиите ние се намираме някъде на последните места. Трябва да се знае, че нашата професия изисква уважение. Ние работим с най-уязвимите и рискови групи от хора и заради това ежедневно попадаме в различни ситуации. За сметка на това взимаме малко над средната работна заплата за страната. По този повод настояваме за увеличение на трудовите ни възнаграждения. По този начин и младите хора ще имат мотивация да работят в Дирекция „Социално подпомагане”.”, заявиха протестиращите.

Стартовата заплата, с която един млад висшист постъпва в социалната служба, е 650 лева, която с удръжките се доближава до минималната за страната. Затова има и недостиг на кадри. Социалните работници се надяват месечните им възнаграждения да бъдат увеличени преди гласуването на бюджета за следващата година. Ако това не се случи, са склонни да предприемат и ефективни стачни действия. Сред другите искания на служителите са да бъдат подобрени условията на труд и материално-техническата база, в т.ч. осигуряване на климатици, съвременна компютърна и офис-техника, както и охрана, там където е необходимо. Ежегодните медицински прегледи да се извършват ефективно в специализирани заведения по местонахождение на Дирекциите социално подпомагане, а не формално от мобилни екипи. Исканията на социалните работници официално са внесени в Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане.

 

 


1


2019-11-27 10:42:29