Богданов: Ще подпомагаме инициативните хора

Богданов: Ще подпомагаме инициативните хора

В Горно Пещене и Вировско хората искат възможности за развитие на собствено селскостопанско производство.

В България е сбъркан модела на разпределение на субсидиите и драстично е нарушен принципът на ЕС в сектор "Земеделие" "мисли за малкия". Субсидиите отиват основно в свръх големите земеделски собственици, а за малките остават трохите. Общинските земи, гори, пасища и ливади трябва да се използват рационално в полза на предприемчивите хора. Ще създадем условия при които, желаещите да развиват собствено селскостопанско производство да могат да ползват общински земи.

За Красимир Богданов и листата за общински съветници на ВМРО можете да гласувате с №34 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


сн.1
сн.2


2019-10-17 08:01:30