Магистрати отказаха да заличат кандидат за кмет във Врачанско

Магистрати отказаха да заличат кандидат за кмет във Врачанско

Тричленен състав на Административния съд във Враца отхвърли жалбата на пълномощника на ПП „ВМРО-БНД“ против решение № 96/03.10.2019 г. на ОИК – Враца, потвърдено с Решение № 1337-МИ/08.10.2019 г. на ЦИК, с което е отказано заличаването на регистрацията на кандидат за кмет на с. Бели извор.

Анализирайки относимата правна уредба и фактите по делото, съдът е посочил, че определенията за държавен орган и администрация на държавен орган са дадени в Закона за администрацията, поради което търговските дружества, независимо от произхода на капитала им не са държавни органи. Престирайки труд в търговско дружество, кандидатът за кмет не работи в държавна администрация и няма задължението да ползва отпуск по време на предизборната кампания. Разширителното тълкуване на разпоредбите на Изборния кодекс, би вменило задължения на кандидатите за кмет, работещи в търговски дружества, извън предвидените в закона.

Крайният извод на съда е, че Решението на ОИК е прието при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени чл. 85, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и при постановяването му не са допуснати нарушения, които да обуславят неговата отмяна.
2019-10-14 15:56:17