Врачански магистрат участва в дискусия в Казахстан

Врачански магистрат лектор в Казахстан

Имат ли право съдиите да изказват лично мнение в социалните мрежи или и там всичко написано от тях се зачита за мнение на магистрат? Това бе една от темите, разгледани на провелата се световна среща на Международната асоциация на съдиите. Форумът се състоя в средата на септември в град Нурсултан, столицата на Република Казахстан. Темата бе част от дискусионния панел „Социалните медии и съдебната система“, в която участие взе и съдия Вероника Бозова от Районен съд – Враца.

„По време на обсъждането бяха представени казуси със съдии от различни страни, в които именно личното им мнение в социалните мрежи, по образувани производства, които не се разглеждат от тях, е довело до дисциплинарно преследване срещу съдията. Заключението, до което стигнахме в дискусията, бе че съдиите трябва да могат свободно да използват социалните медии в личния си живот, придържайки се, разбира се, към общоприетите правила за етично поведение“ – каза съдия Бозова.

Сред обсъжданите въпроси са били също каква информация може да се изнася в медиите при отразяването на наказателни дела; съдебните разноски по делата и как се отразяват те върху достъпа на гражданите до правораздаването; тормозът – морален и сексуален - на работното място и неговите последици върху трудово-правните  отношения. В рамките на срещата съдии от Казахстан, САЩ, Хърватия и Италия са представили добри практики в посока развитие на съдебната система чрез подобряване в администрирането на делата, обезпечаване на лесен достъп до съд за гражданите, осигуряване на бързо приключване на съдебните спорове и повишаване на доверието към съдебната система.

В дискусиите в град Нурсултан са взели участие близо 400 представители на съдебната власт от 92-те страни, членуващи в Международната асоциация на съдиите.
2019-10-02 11:35:56