10 нови картинги на пистата във Враца

10 нови картинги на пистата във Враца

Една от най-добрите като трасе картинг-писта в България- тази във Враца отново работи.

Благодарение на наемателя Светлин Иванов от вчера тя е годна да посрещне любителите на атрактивния спорт. Той е закупил 10 нови картинги, с които любителите на моторните спортове ще се движат по еднокилометровото трасе.

Атракционът ще работи целодневно, до 19:00 часа. Всеки желаещ да ползва картинг ще попълва декларация на място. С оглед големината на първите 10 превозни средства се препоръчва те да се ползват от деца, над 10-годишна възраст.

Предстои поетапното възстановяване на спортното съоръжение и прилежащата инфраструктура от наемателя, като към момента са обновени гаражните клетки, премахната е растителността и е извършен частичен ремонт на оградата и части от трасето.


сн.1
сн.2


2019-09-15 09:31:19