Ученици пишат откровено за съдебната власт

Ученици пишат откровено за съдебната власт

Конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“ организира Висшият съдебен съвет. Проявата е част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет. Есетата трябва да бъдат подадени до 20 май тази година включително по електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.

Обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп, както и две поощрителни награди – фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет – 7 юни тази година.

В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХІІ-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.

 
2019-04-03 16:16:29