Ремонтираха аварийно покрива на съда

Ремонтираха аварийно покрива на съда

Авариен ремонт е направен на покрива на Съдебната палата във Враца. Той е факт заради силните бури през пролетта на 2018 г. Средствата за дейностите са поети от застрахователя по застрахователна полица, направена през 2016 година.

През изминалите 12 месеца със средства на Окръжния съд е извършен ремонт на един съдийски кабинет. В него освен, че е подменена ел. инсталацията е сменена подовата настилка, поставен е окачен таван с LED осветление, измазване и боядисване. Закупено е и ново мебелно обзавеждане. През миналата година в правораздавателната институция е подменено старото осветление в три кабинета – в търговското отделение, канцеларията на архиваря и канцеларията на съдебните секретари. Средствата за дейностите отново са от собствения бюджет на правораздавателната институция. Това обяви административния ръководител на Окръжния съд във Враца Надя Пеловска /на снимката/.

„Сградата е много стара и въпреки извършените до момента ремонти, като цяло не отговаря в пълна степен на съвременните технически и функционални изисквания. Необходимо е ремонт да се извърши и на канцелариите на служителите, на коридорите и на част от съдебните зали. Една от най-съществените нужди е свързана с реконструкция на вътрешната електрическа инсталация и изграждането на пожароизвестителна такава, както и за топлоизолация на подпокривното пространство и реконструкция на покрива на пристройката към Съдебната палата. Извършването на посочените реконструкции е необходимо, тъй като безспорно ще доведе до намаляване на енергийните разходи и ще приведе сградата с изискванията на нормативната уредба за пожарна безопасност.”, категоричен е съдия Пеловска.

 

 

 
2019-04-01 14:26:21