Публично обсъждат какви превозни средства ще се закупят за „Тролейбусен транспорт”

Публично обсъждат какви превозни средства ще се закупят за „Тролейбусен транспорт”

Община Враца уведомява, обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, за организиране на обществено обсъждане във връзка с предложение за закупуване на нов подвижен състав, част от обществения градски транспорт и транспортната система на територията на Община Враца, обслужвана от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Враца.

Общественото обсъждане ще се проведе на 12 март 2019 г., от 17:00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет - Враца.

В бюджета на Община Враца са предвидени 3 млн. лева, чрез поемане на дългосрочен общински дълг. Проведени са предварителни разговори с „Фонд за градско развитие за Северна България“ (ФГР Север) за осигуряване на финансирането на проекта. Фондът изразява принципното си желание и интерес да финансира прогнозните разходи. Общественото обсъждане има за цел да се уточни вида на превозните средства, които могат да бъдат закупени с предвидените средства.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.
2019-03-11 16:57:39