Благоустрояват комплекс „Ботев път”

Благоустрояват комплекс „Ботев път”

Цялостно благоустройство ще бъде направено на мемориален комплекс „Ботев път”. Дейностите ще бъдат извършени на територията на общините Козлодуй, Мизия, Борован и Враца. В тях ще бъдат вложени 55 хил. лв. без ДДС. Предвижда се рязане на храсти, резитба на клони, рязане на издънки на дървета и тяхното събиране. Също така ще бъдат окосени тревните площи, окосената трева ще бъде събрана и извозена до Регионалното депо за твърдо-битови отпадъци. За целта от Областната администрация във Враца вече са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите. Участниците в надпреварата трябва да са извършили не по-малко от три дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 години. Отделно от това кандидатите, искащи да поемат цялостното благоустройство на Мемориалния комплекс „Ботев път” трябва да представят в Областна администрация доказателства за техните възможности.

Крайният срок за подаването на документи в Областна администрация – Враца е 8 март тази година.

 

 
2019-02-27 14:06:12