По пет бона ще взима шефа на НАП

По пет бона ще взима шефа на НАП

Основната месечна заплата на изпълнителният директор на Националната агенция по приходите да бъде увеличена. Това реши на свое заседание Министерски съвет. Така месечното възнаграждение на Галя Димитрова става 5 000 лв. При формиране на основната месечна заплата е отчетен водещият принос на изпълнителния директор за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на НАП за 2018 г., свързани със събираемостта на приходите, доброволното изпълнение на задълженията и предоставяните електронни услуги.

Увеличението е свързано и с повишаването на разходите за персонал в бюджетните организации, считано от 01.01.2019 година.

 
2019-01-16 13:04:12