Пускат парното във Враца

Пускат парното във Враца

Врачанската „Топлофикация” има готовност да стартира новия отоплителен сезон. Според изискванията на нормативната уредба общото включване ще започне, когато бъдат изпълнени двете изисквания – три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12⁰С и прогноза от НИМХ – БАН за трайно застудяване. Това съобщиха от ръководството на топлофикационното дружество. От фирмата вече следят промените и тенденциите и ще реагират съобразно климатичните условия и нормативните изисквания.

Абонати в сгради-етажна собственост желаещи предварително пускане на отоплението е необходимо да представят в дружеството заявление и протокол от решение на Общото събрание, подписан от 2/3 от живущите за по-ранно включване на отоплението. Детските заведения, училищата, здравните заведения и стопанските учреждения също могат да поискат предварително пускане на отоплението, като за това е достатъчно директорът да изпрати писмена молба до “Топлофикация Враца” ЕАД.

„Призоваваме абонатите да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят. При запълване вентилите на отоплителните тела трябва да са отворени на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

Абонатите, които не са готови за въвеждане на отоплителните  инсталации в режим за отопление да оставят съобщение на подходящо място в абонатната станция.”, призовават от врачанската „Топлофикация”.

 

 
2018-10-29 13:05:29