Съветници на крак заради батак в тролейбусите

Съветници на крак заради батак в тролейбусите

Агенцията по вписваният отказа да впише в регистрите си новият временен управител на „Тролейбусен транспорт” във Враца Виктория Христова. Мотивът на институцията е, че в съществуващият към настоящия момент учредителен документ на дружеството, а именно учредителен договор от 2007 г., § 1 като управител на тролейбусната фирма в града под Околчица продължава да фигурира Чавдар Константинов Николов. За изпълнение на изискванията на чл. 119 от Търговския закон е необходимо да се извърши промяна в учредителния акт на „Тролейбусен транспорт”. Това обаче може да стане с решение на Общинския съвет. По този повод днес е свикано извънредно заседание на местния парламент. На него съветниците трябва да отмени дружественият договор на еднолично ООД „Тролейбусен транспорт” – Враца и временния изпълнителен комитет при ОбНС от 2007 г. Отделно от това ще бъде приет учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност на тролейбусната фирма, съгласно приложението, което е неразделна част от решението. На извънредната сесия местният парламент ще възложи на управителя на „Тролейбусен транспорт” да предприеме необходимите действия за вписване на промените в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.  

Подобна е и ситуацията в Центъра за кожно-венерически заболявания във Враца. За временен управител е назначен счетоводителят на здравното заведение Иво Николов. От Агенцията по вписванията са отказали неговото вписване в регистрите поради това, че не отговаря на необходимите изисквания за поста.

Припомняме, че в края на миналия месец на заседание на Общинския съвет в града под Околчица на двете дружества бяха избрани временни началници. На мястото на Николай Вълков за временно изпълняващ длъжността управител в „Тролейбусен транспорт“ бе избрана Виктория Христова –служител на Община Враца. Поста на д-р Магдалена Петкова ще заеме Иво Николов, който е счетоводител в „Центъра за кожно-венерически заболявания“. За кандидатурата на Виктория Христова гласуваха 26 общински съветници, а по един гласуваха „против“ и „въздържал се“. Иво Николов бе подкрепен от 26 общински съветници, един бе „против“, а двама – въздържал се.

Новите управители ще изпълняват временно ръководните длъжности до провеждането на конкурс и избирането на нови управители, тоест за срок не повече от три месеца. И двамата бивши управители Николай Вълков на „Тролейбусни превози“ и д-р Магдалена Петкова на „Център за кожно-венерически заболявания“ си подадоха оставките по различни причини. Вълков се отказа от ръководния пост след като премина през конкурс и го спечели, но не бе избран за управител от общинския съвет. Д-р Петкова се оттегля, заради законова промяна, с която леглата в лечебното заведение от 10 в момента трябва да станат 5. Към момента здравното заведение е в стабилно финансово състояние, но тази промяна, ще доведе до неговото закриване, смята тя. Така мотивира д-р Петкова своята оставка. Общинският съвет реши да поиска законова промяна, с която да се отмени това решение и да се върне стария вариант.
2018-10-11 14:50:39