Община си търси одитор

Община си търси одитор

Конкурс за главен вътрешен одитор, обявиха от общинската администрация във Враца. Основните изисквания към кандидатите са да притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министерството на финансите или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор. Мераклията за мястото трябва да има придобита образователна степен „Бакалавър” и най-малко 2 години професионален опит. Допълнителните умения са предимство, категорични са от кметската администрация в града под Околчица.

Главният вътрешен одитор трябва да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в управлението, включително на средства на Европейския съюз с оглед постигане целите на Община Враца и др.

Минималният размер на основната заплата, определена за длъжността е 510 лв. Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю, допълват от община Враца.

 
2018-06-11 15:45:56