Врачански фирми търсят кадри от Русенския университет

Врачански фирми търсят кадри от Русенския университет  Представители на КРИБ-Враца посетиха Русенския университет и обсъдиха с ръководството възможностите за подготовка на кадри за местната индустрия. В срещата участваха заместник областният управител на Област Враца - Мирослав Комитски, Пенка Петрова – председател на КРИБ Враца, Ивайло Гладнишки - управител и собственик на Лесто продукт ЕООД и Илия Монов - гл. експерт във фирма Медико Инженеринг ООД.
От страна на университета присъстваха ректорът проф. д-р Велизара Пенчева, чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - председател на Общото събрание и председател на Общинския съвет гр. Русе, декани на факултети на висшето учебно заведение.

Бизнесмените коментираха, че имат нужда от добре обучени специалисти, както със средно, така и с висше образование. Заради малкото останали подготвени кадри индустриалните предприятия във Враца не могат да поемат по-големи поръчки от възложителите, споделиха работодателите и уточниха, че това спира развитието както на бизнеса, така и на региона като цяло.

Русенският университет може да партнира на професионалните гимназии в района, като оказва методическа подкрепа на преподавателите и помага за организирането на събития, в които да участват студенти от висшето училище и ученици от Враца, каза ректорът – проф. д-р Велизара Пенчева. Възможно е и провеждането на обучения за допълнителна квалификация на работниците във фирмите по заявка на работодателите, стана ясно още на срещата.

Председателят на Общото събрание – чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев припомни, че Русенският университет е доказал ролята си на гарант за развитието на икономиката в Северна България и ще съдейства на бизнеса във Враца за осигуряване на необходимите кадри. В края на срещата гостите разгледаха материалната база на университета и се запознаха с историята му, благодарение на музейната експозиция. Очаква се делегация на Русенския университет да посети Враца през месец ноември и да се срещне с професионалните гимназии и бизнеса за бъдещи съвместни инициативи.


2017-10-24 15:43:24