Кметът на Община Бяла Слатина за втори път с отлична оценка от Държавата

Кметът на Община Бяла Слатина за втори път с отлична оценка от Държавата


 

Община Бяла Слатина за втори път в своята история и отново при настоящия кмет, инж. Иво Цветков, спечели приза „Етикет за иновации и добро управление“.

Това отличие е признание за успешното прилагане на принципите за демократично управление и качество на предоставяните публични политики в общината.

Наградата удостоверява, че управлението в Община Бяла Слатина отговаря на определени изисквания за качество на управлението и на предоставяните услуги за гражданите.

Главна цел на процедурата по връчването на Етикета е да се насърчават усилията на местните власти за ефективни политики, насочени към отговорно и развиващо се местно самоуправление, каквото е налице в нашата община.

Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

 
2015-06-08 16:13:39